• Zbudowanie strategii dla instytutu szkoleniowego, w nowej c19 rzeczywistości;
  • Kierowanie i usprawnienie pracy zespołowej, podczas pracy zdalnej, dostarczanie wyników; 
  • Stworzenie skutecznej strategii sprzedaży, korzystając z informacji uzyskanych z odpowiednich działów;
  • Poprawa komunikacji w zespole wielokulturowym oraz z menedżerami na różnych poziomach;
  • Zwiększenie zaangażowania zespołu, podkreślenie wagi każdej roli w osiąganiu celów firmy;
  • Poprawa spółpracy menadżerów z różnych działów, tworząc organizację uczącą się;
  • Identyfikacja problemów przez założycieli i dyrektorów start-upów.

Grupa AL składa się z czterech do ośmiu uczestników, pochodzących z różnych środowisk i posiadających różne doświadczenia, z których tylko część jest zaznajomiona z problemem. To właśnie różnorodność i zaangażowanie wszystkich uczestników zapewniają swieże perspektywy i oryginalne pomysły.

Członkowie zespołu AL ponoszą pełną odpowiedzialność za zrozumienie i osiągnięcie konsensusu w sprawie problemu, określenie działań, które należy podjąć, zidentyfikowanie najbardziej strategicznych celów oraz zalecenie i wdrożenie strategii.

Pytania i refleksje sprawiają, że AL jest absolutnie wyjątkowym procesem, który koncentruje się na zadawaniu pytań, a nie szukaniu rozwiązań. Kluczem do sukcesu sesji AL jest jakość i przepływ pytań, które zachęcają do innowacyjnego sposobu myślenia, zapewniają większą jasność w zrozumieniu problemu oraz kreatywność w znajdowaniu rozwiązań. Pytania mogą mieć różną intensywność i wywoływać różne reakcje (zaproszenie, zapytanie lub ‘rakieta’), dlatego też członkowie zespołu są odpowiedzialni za tworzenie zdrowego i pełnego zaufania środowiska, z uczciwą interakcją, która nie tworzy niechęci i konfliktów. 

Uczenie się, podczas gdy wiele metod coachingowych lub szkoleniowych koncentruje się na rozwiązywaniu problemów lub uczeniu się nowych umiejętności, AL łączy w naturalny sposób oba komponenty w równym stopniu. Uczenie się ma większą wartość strategiczną niż bezpośrednia korzyść z rozwiązania bieżącego problemu. Np. rozwiązanie konkretnego problemu związanego z przeprojektowaniem lub restrukturyzacją może być warte 1 miliona złotych, ale zbiorowe zastosowanie zdobytej wiedzy i dodatkowe umiejętności przywódcze i zespołowe mają znacznie większy wpływ oraz RoI.

Nauka odbywa się podczas całego cyklu AL na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, umożliwiając dzielenie się informacjami, wnioskowanie w inny sposób, zmianę przekonań, zawieszanie osądów, pobudzanie kreatywności i uczenie się, jak się uczyć!

Działanie przebiega zgodnie z fazami uzgadniania problemu, wyznaczania celu strategicznego (SMART) i ustalania rekomendacji, ostatecznie uzgadniając realizację planu działania, z przypisanymi rolami i ramami czasowymi. AL opracował innowacyjne strategie na całym świecie, przyczyniając się do dużych oszczędności poprzez opracowywanie nowych produktów, procesów, ekspansję na rynki i rozwiązywanie złożonych problemów związanych z zarządzaniem. Działania, testowanie, eksperymentowanie odbywają się między sesjami, a ich wyniki są omawiane na początku następnej sesji poprzez pytania weryfikujące, czy są jakieś nieoczekiwane wyniki lub potrzeba zmian.

Coach optymalizuje siłę AL, a poprzez mocne pytania przyspiesza naukę i budowanie więzi w grupie podczas rozwiązywania problemu. Za pomocą pytań refleksyjnych zapewnia, że ​​proces uczenia się odbywa się i wspiera zespół w badaniu interakcji, myślenia w kierunku zrozumienia problemu, współpracy i wreszcie działań. Trener nie jest zaangażowany w samodzielne wprowadzanie rozwiązań, ale ma moc interweniowania i kierowania zespołem, gdy widzi, że ‘zbacza z drogi’ w procesie (np. Koncentruje się tylko na rozwiązywaniu problemu, zapominając o części edukacyjnej lub zajmuje zbyt dużo czasu w komunikacji) lub nieprzestrzeganie zasad. Dba o to, aby każdy członek zespołu rozwijał umiejętności zawodowe, aby zespół współpracował efektywniej, w zaufanym i inspirującym środowisku. 

Pracowałam z zespołami z tego samego kraju (Mjanma, Polska) i zespołami wielokulturowymi (Niemcy, Indie, Litwa, Singapur, Wietnam, Tajlandia, Wielka Brytania, Ukraina); z korporacjami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, start-upami i organizacjami pozarządowymi. Każda sesja AL była wyjątkowym doświadczeniem, stwarzającym możliwości uczenia się, czasem bardzo nieoczekiwanych i co najważniejsze, zawsze szybkich i pozytywnych rezultatów oraz budowania zdrowych relacji interpersonalnych i umiejętności przywódczych. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie AL lub wypróbować ją ze swoim zespołem, wejdź na stronę www.synergia-consulting.com

Autorka: Alicja Pawlaczuk – Dyrektor Zarządzający i współzałożycielka Synergia – Consulting & Training w Birmie (Mjanma). Certyfikowany coach Action Learning i Facylitator metody Team Psychological Safety. Posiada ponad czternastoletnie, międzynarodowe doświadczenie w biznesie i zarządzaniu projektami, badaniach i coachingu. Zrealizowała projekty dla różnorodnych klientów krajowych i międzynarodowych, z sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Więcej o autorce >>>TUTAJ<<<

action learning | alicja pawlaczuk

Czytaj także