Jak to się zaczęło? 

AL został zapoczątkowany przez Reg Revansa, profesora akademickiego, administratora i konsultanta ds. Zarządzania pod koniec lat czterdziestych XX wieku. Inspiracją do rozwoju nauki przez działanie było zatonięcie Titanica, ponieważ jego ojciec był rzeczoznawcą morskim i był zaangażowany w przeprowadzanie wywiadów z ocalałą załogą po tragedii. Tragedię Titanica porównano również z dwiema innymi katastrofami – Zatoką Świń i Challengerem. Zdaniem historyków wszystkie trzy katastrofy miały wspólny element, a mianowicie – niezdolność i niechęć uczestników do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości.

Action Learning opiera się na koncepcji: L= P + Q + R. W odróżnieniu od innych metod, AL czerpie z istniejącej wiedzy całego zespołu, jak również z ‘nowo-wygenerowanej’ wiedzy, która powstała podczas kwestionowania i refleksji. To właśnie ta ‘świeżo nabyta wiedza’ umożliwia zespołowi zbudowanie kreatywnych, innowacyjnych i skutecznych strategii. Proces wykorzystuje również małą grupę, aby zapewnić zarówno wyzwanie jak i wsparcie: ludzie najlepiej uczą się ze sobą i od siebie nawzajem, gdy każdy z nich zajmuje się własnym problemem, a następnie wdraża własne rozwiązanie.

Prawo Revansa stwierdza, że ​​„aby organizacja mogła przetrwać, jej tempo uczenia się musi być co najmniej równe szybkości zmian w jej środowisku zewnętrznym”.

Korzyści płynących z metody Action Learning jest wiele, te najczęściej spotykane to: 

  • Nauka zadawania pytań i aktywnego słuchania, zawieszenie osądu, proponowanie pomysłów , ale bez mówienia ludziom co mają robić 
  • Rozwiązanie rzeczywistego i złożonego problemu, przed którym stoimy w tej chwili 
  • Wykorzystanie własnego potencjału w całym cyklu AL
  • Uczenie się poprzez rzeczywiste doświadczenie w miejscu pracy, ‘tu i teraz’
  • Budowanie skutecznych zespołów poprzez świadomość dynamiki zespołu i zaangażowania
  • Budowanie skutecznych liderów, chętnych do dzielenia i uczenia się od siebie. 

Jak więc Action Learning to osiąga?

Siła i skuteczność AL wywodzi się z jego prostoty i połączenia sześciu kluczowych elementów:

Problem, zwany również projektem, wyzwaniem, szansą lub zadaniem, jest punktem wyjścia dla AL, a jego rozwiązanie ma duże znaczenie dla ludzi, zespołu lub organizacji. Problem w AL jest nie tylko postrzegany jako obciążenie, ale raczej jako świetna okazja do nauki dla całego zespołu. Kluczowym przesłaniem stojącym za AL jest to, że najlepiej uczymy się, podejmując działanie, nad którym następnie zastanawiamy się i dalej się rozwijamy.

‘’Najbardziej uczymy się w obliczu prawdziwego problemu, który jesteśmy zobowiązani sami rozwiązać”. Lord Weinstock, dyrektor zarządzający, GEC

Oto kilka przykładów pilnych problemów, które rozwiązaliśmy za pomocą AL:

action learning | alicja pawlaczuk

Czytaj także