Dlaczego innowacje w służbie zdrowia są tak ważne?

Populacja w Europie starzeje się, innowacje w opiece zdrowotnej są koniecznością, aby zapewnić dostęp większej liczbie pacjentów do najlepszych możliwych metod leczenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń finansowych i organizacyjnych napotykanych przez systemy opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne w onkologii, ponieważ liczba zachorowań na raka rośnie (przewiduje się, że wzrośnie z 4,23 mln nowych przypadków w Europie w 2018 r. do 5,2 mln do 2040 r.), Co powoduje rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości leczenie onkologiczne.

Technologie medyczne nieustannie ewoluują, aby ulepszyć leczenie, zoptymalizować proces dostawy i poprawić jakość życia pacjentów. W szczególności radioterapia – zalecana dla ponad 50% chorych na raka – szybko ewoluowała w ciągu ostatnich kilku dekad, zapewniając bezpieczne i wysoce skuteczne leczenie. Innowacje technologiczne oraz badania kliniczne pozwoliły dostosować się do złożoności i różnorodności nowotworów. W Accuray naszą naczelną zasadą jest innowacja dla pacjenta.

Proszę wskazać najważniejsze przełomowe rozwiązania Accuray w leczeniu onkologicznym?

Accuray jest liderem precyzji w radioterapii. Nasze techniki umożliwiają dostarczanie wysokich dawek napromieniania do guza, jednocześnie chroniąc zagrożone narządy i inne otaczające zdrowe tkanki. Wyższe dawki pozwalają na skuteczne leczenie w krótszych sesjach (hipofrakcjonowanie), co pozwala zmniejszyć zakłócenie funkcjonowania na co dzień pacjentów i ułatwia organizację kliniki.

Przełomowymi rozwiązaniami Accuray są:

• System CyberKnife, pierwszy i jedyny zrobotyzowany system radiochirurgiczny (pierwszy prototyp w 1987 r.), oferujący wysoce precyzyjne (sub-milimetrowe), niechirurgiczne roboty z guzami i zmianami w dowolnym miejscu w ciele

• System Tomoterapii, pierwszy system radioterapii z użyciem obrazu helikalnego, zapewniający bardzo precyzyjne leczenie konformalne, pozwalające na leczenie od najprostszego do najbardziej złożonego przypadku i największych rozmiarów pola (135 x 40 cm)

• Synchrony, rewolucyjna technologia synchronizacji ruchu w czasie rzeczywistym, po raz pierwszy opracowana dla systemu CyberKnife i rozszerzona w 2019 roku na system Radixact, platformę Tomoterapii nowej generacji

• CyberKnife VOLO, ultraszybki interaktywny optymalizator planowania leczenia (2018)

Co dają innowacje w ochronie zdrowia pacjentów?

Innowacje mają na celu zapewnienie optymalnego i zindywidualizowanego leczenia każdemu pacjentowi. W radioterapii innowacje pozwalają rozszerzyć wskazania do trudnych lokalizacji guzów (np.: guzy centralnego płuca, guzy trzustki).

Ponadto jakość życia stała się kluczowym składnikiem wyników leczenia.

W radioterapii krótsze harmonogramy leczenia i zmniejszona liczba zdarzeń niepożądanych (ochrona narządów zagrożonych poprzez zwiększoną precyzję) mogą zapewnić pacjentom lepszą jakość życia. W leczeniu raka prostaty 5 sesji radioterapii stereotaktycznej zamiast 39 sesji z zastosowaniem konwencjonalnych metod leczenia jest obecnie znacznie mniej uciążliwe dla pacjentów, podczas gdy wyższe dawki nie zapewniają wyższej toksyczności ostrej dla układu moczowo-płciowego lub żołądkowo-jelitowego.

Systemy Radixact i CyberKnife są jedynymi systemami do radioterapii wyposażonymi w zaawansowaną technologię synchronizacji ruchu w czasie rzeczywistym. Synchronia umożliwia spersonalizowane adaptacyjne dostarczanie w czasie rzeczywistym leczenia radiacyjnego do celów (na przykład guz płuc), gdy są one w ruchu, synchronizując pozycję wiązki dostarczającej z miejscem docelowym i dokładnie podczas ciągłego dostarczania frakcji leczonej. Pacjent oddycha normalnie, nie ma potrzeby stosowania ograniczeń oddechowych, takich jak bramkowanie lub wstrzymywanie oddechu.

Ponadto system CyberKnife jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem w leczeniu guzów śródczaszkowych bez potrzeby stosowania inwazyjnej ramy przymocowanej do czaszki pacjenta.

Jakie są Państwa priorytety w Polsce?

W Polsce dążymy do rozszerzenia dostępu pacjentów do wysoce innowacyjnych metod radioterapii we wszystkich regionach kraju, aby uniknąć pasywnej mobilności pacjentów, gdy potrzebne leczenie nie jest dostępne w ich rodzinnym regionie. Najbardziej zaawansowane metody, takie jak radioterapia modulowana intensywnością stereotaktyczną i obrazową, powinny być dostępne dla wszystkich pacjentów z rakiem.

Wiemy, że angażują się Państwo w kampanie edukacyjne dla pacjentów. Jakie znaczenie ma dla firmy prowadzenie tak odpowiedzialnego biznesu, opartego na dialogu i współpracy ze środowiskiem pacjenta?

W dzisiejszym świecie pacjenci słusznie chcą mieć dostęp do większej ilości informacji na temat swojej choroby i móc podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia. Stowarzyszenia pacjentów są często ważną częścią procesu leczenia dla pacjentów, ponieważ mogą zapewnić im i ich rodzinom cenne informacje i wsparcie psychologiczne.

Krajowe i międzynarodowe organizacje pacjentów mogą przyczynić się do rozpowszechnienia faktycznych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat badań przesiewowych w kierunku raka, zapewnienia optymalnego leczenia i innowacyjnych terapii.

W radioterapii pacjenci mogą przyczynić się do obalania szkodliwych mitów, takich jak „to niebezpieczne”), edukując pacjentów i ich rodziny na temat ścieżek leczenia.

Frederique Moureau – PharmD HEPAMI MBA. She is heading Patient Access and Health Economics for the Europe, India, Middle East and Africa region at Accuray.

Materiały prasowe

Frederique Moureau | innowacje w służbie zdrowia

Czytaj także