Emilia Bartosiewicz: Kim wg Was jest Zwinna Liderka?

Dorota Rycharska: Mądra, silna, odważna, pełna optymizmu i ciekawa nowych wyzwań. To przedsiębiorczyni lub menadżerka, która posiada atrybuty sukcesu, umie wykorzystywać mocne strony, ale też potrafi przekuć wiedzę o porażce w dalszy rozwój. Wierzy w siebie, jest nieustępliwa w pokonywaniu przeciwności i wie, że kobieca intuicja, wrażliwość, umiejętność współpracy, budowania zespołu, niezależność i pasja są bogactwem, z którego warto korzystać!

Barbara Mróz: Zwinna Liderka jest świadoma swoich potrzeb i wartości, zgodnie z którymi żyje i pracuje – jest autentyczna. Ma poczucie celu i sensu, inicjuje zmianę  i pociąga innych za swoja wizją, bo zmiana dla niej to nie problem, ale szansa.

Małgorzata Kusyk: Zwinna Liderka to liderka świadoma, która rozumie i akceptuje siebie taką jaka jest i nie dąży do ideału, który proponuje jej otoczenie.  Jej sukces wynika z tego kim jest, a nie z tego co posiada, czy robi. Tak modna dziś w biznesie zwinność (ang. Agile) to nie proces, czy metoda, ale stan umysłu, filozofia życia. Jakimi więc zasadami kieruje się Zwinna Liderka? Przede wszystkim ufa innym – stosuje zasadę „ja jestem ok i inni też są ok”. Jest otwarta na zmiany, eksperymentuje i w razie potrzeby się dostosowuje. Dla niej najważniejsza jest spójność, czyli życie w zgodzie z sobą, przejście od zewnętrznych ocen do wewnętrznego poczucia słuszności. Uczciwość i autentyczność stawia na pierwszym miejscu, nawet wtedy kiedy płynie pod prąd, traci stanowisko, czy pieniądze.

EB: Dlaczego warto pracować nad umiejętnościami przywódczymi?

DRK:  Dlaczego? By faktycznie wpływać na innych należy wypracować w sobie sposób myślenia lidera.

Jednak tempo w jaki działamy w biznesie, życiu osobistym, jest tak duże, że mimo świadomości potrzeby budowania kompetencji i zmiany zachowań często schodzi na dalszy plan i przegrywa z codziennością. Mało z nas dodatkowo wie o doświadczeniach kobiet w biznesie, ponieważ cierpimy na niedostatek kobiecych wzorców osobowości zawodowej.

Dlatego warto pracować nad umiejętnościami podczas takich programów jak Akademia Zwinnej Liderki. To jest odpowiedź na połączenie wiedzy, doświadczenia, wymiany, definiowania i rozwoju mentalności, by w jak największym stopniu wykorzystać swój osobisty potencjał przywódczy.

BM: Tempo zmian w dzisiejszym świecie jest coraz szybsze i wymaga bardziej elastycznego podejścia do zarządzania. Prawdziwe przywództwo nie bazuje na atrybutach jak pozycja zawodowa czy piastowane stanowisko, ale na zachowaniach – inicjowaniu pozytywnej zmiany, wizji i  umiejętności pociągania ludzi za sobą.

MK: Biorąc pod uwagę dzisiejsze otoczenie biznesowe, nie mamy innego wyjścia. Rozwój technologii, rosnące wymagania klienta, konkurencja oraz wzrost znaczenia innowacji wpływają na złożoność i ryzykowność przedsięwzięć wymuszając na organizacjach większej elastyczności i efektywności działania. W badaniu przeprowadzonym przez Project Management Institute (PMI), 75%  organizacji sklasyfikowało umiejętności przywódcze jako najważniejsze w zarządzaniu złożonością (PMI’s Pulse of the Profession In-Depth Report: Navigating Complexity).  Przetrwają więc wyłącznie organizacje, które zainwestują w rozwój kompetencji przywódczych, i to nie wyłącznie małej grupy liderów, ale wszystkich pracowników.

EB: Skąd pomysł na połączenie sił i stworzenie Akademii Zwinnej Liderki?

DRK: Spiritus movens projektu jest Małgorzata Kusyk – wspaniała Turkusowa Kobieta, z wielką pasją i siłą wdrażania idei zwinności w przestrzeń biznesu. Jeśli mówimy o kobiecych wzorcach – Małgorzata jest dla mnie wzorem w zakresie wdrażania w życie turkusowego modelu organizacji. Już wcześniej wspominałyśmy o tym, że złączył nas Lady Business Club, jednak współpracę przypieczętowało trwające około 6 godzin wspólne śniadanie😊. Wspólne cechy, przekonania, wartości skłoniły nas do rozpoczęcia współpracy. Później poznałam Barbarę Mróz – psycholożkę, wspaniałą humanistkę, która opierając się na psychologii pozytywnej, wyzwala w innych niesamowite pokłady pozytywnego myślenia i szczęścia, które bardzo przydają się w biznesie! Do projektu zaprosiłyśmy również Emilię Bartosiewicz, z którą osobiście od pierwszego spotkania wzajemnie obserwujemy wspólnotę wrażliwości, umiejętności współpracy, pasji i dobrze pojętej niezależności.

BM: Z Małgorzatą przyjaźnimy się od lat, mamy zupełnie inne osobowości, ale dzielimy te same  wartości, zgodnie z którymi żyjemy.  Często rozmawiamy o tym, co jest ważne w naszym życiu i pracy, o zaufaniu, autentyczności, szacunku, rozwoju, zmianie postaw. Postanowiłyśmy przygotować program szkoleń, który da nie tylko narzędzia i rozwinie umiejętności, ale też poprzez wzmocnienie osobistej zmiany liderek ma na celu zmianę świata na lepsze.

Kiedy poznałam Dorotę, wiedziałam, że z jej dojrzałością życiową, autentycznością i energią będzie idealną partnerką w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.

MK: Pomysł powstał z pasji i marzeń o lepszym świecie i z wiary, że razem możemy więcej. Zrodził się z głębokiego przekonania, że świat potrzebuje autentycznych liderów, którzy następnie będą tworzyć szczęśliwe miejsca pracy. Zaczynamy od liderek, natomiast w przyszłości planujemy uruchomić  Akademię Zwinnego Przywództwa i zaprosić do udziału w niej również panów.

EB: Jak Zwinna i Świadoma liderka wpływa na otoczenie, w jaki sposób buduje zaangażowanie i motywację zespołu?

DRK: Nasza pozycja zawodowa to kompetencje, umiejętności, model zachowań: reakcje na stres, konfrontację, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, angażowanie w cele, motywowanie innych bez wchodzenia w „matkowanie”.

Zwinna liderka wie, jak budować zaufanie i wiarygodność, umie wykorzystać moc inteligencji emocjonalnej, skutecznie się komunikować i mieć osobista wydajność, czyli zarządzać sobą w czasie. Wspiera rozwój talentów i przewodzi swojemu zespołowi. Zobacz, wszystko o czym mówię – to kobieca strona biznesu! Intuicja, empatia, współpraca, budowanie, zaangażowanie, tworzenie zmian.

BM: Zwinna liderka przede wszystkich daje innym przykład swoim postępowaniem, które jest spójne z wartościami, którymi kieruje się w życiu i biznesie. Działa w sposób jawny i otwarty, ufa współpracownikom, z uważnością wspiera, kiedy jest to potrzebne.

MK: Zwinna Liderka przede wszystkim pracuje nad sobą i rozwojem swojej świadomości. Aby delektować się owocami w postaci nadzwyczajnych wyników, odpowiedniej wartości biznesowej dostarczanej szybciej, zespołów, które mogą wszystko oraz przestrzeni do rozwoju indywidualnego i zespołowego, trzeba zadbać o korzenie, czyli podstawowe wartości. A są nimi dotrzymywanie zobowiązań,  skupienie na pracy, do której się zobowiązaliśmy, transparentność, czyli wszystko jest dostępne dla wszystkich, szacunek pomimo różnic oraz odwaga do dotrzymywania zobowiązań, działania, bycia otwartym oraz oczekiwania szacunku. Zwinna Liderka dba o warunki, w którym członkowie zespołu są zmotywowani wewnętrznie, czyli osiągają mistrzostwo w swojej dziedzinie, mają autonomię oraz widzą sens w tym co robią.

EB: Czego dzisiejszym managerkom, właścicielkom firm brakuje jeśli chodzi o umiejętność zarządzania firmą czy zespołem?

DRK: Kobiety same stawiają sobie bariery, koncentrują się na ocenie otoczenia, czasem stawiają się przed wyborem: szacunek otoczenia a sympatia. Nie rozwijają wiary we własne siły, są bardzo krytyczne wobec swoich porażek i nie doceniają sukcesów. A według mnie najważniejszym elementem współczesnych liderek, który każda z nas powinna w sobie rozwijać jest umiejętność zrozumienia, a następnie skutecznego uzewnętrznienia kompetencji przywódcy, by mieć siłę, podejmować decyzje, ufać samej sobie.

BM: Zarządzające zespołami czy przedsiębiorstwami najczęściej nie potrafią obdarzyć współpracowników wystarczającym zaufaniem i nie pozwalają na autonomię. Ponadto często w firmach jest słaby przepływ informacji szczególnie z górnych szczebli zarządzania w dół i brakuje transparentności.

MK: Przede wszystkim umiejętności budowania zespołów oraz organizacji w oparciu o zaufanie. To zaufanie kształtuje właściwe relacje międzyludzkie, ułatwia porozumiewanie się i sprzyja współpracy przy realizacji wspólnych celów.

EB: Dla kogo przeznaczona jest Akademia Zwinnej Liderki?

DRK: Dla przedsiębiorczyń, które mają świadomość, jak ich potencjał może  wspierać ich biznes, zachowując osobistą wrażliwość, siłę i optymizm. Bo kobiety powinny rozwijać cechy przywódcze, tak samo, jak robią to mężczyźni na podobnych pozycjach zawodowych – mieć ducha wiary we własne możliwości, by przeciwstawiać się trudnościom w zarządzaniu firmą i zespołem.  Do takich osób skierowana jest AZL.

BM: Akademia skierowana jest do kobiet, którym zależy na poszanowaniu wartości i zasad etycznych w biznesie, mają potrzebę ciągłego rozwoju oraz chcą zmieniać świat wokół siebie na lepszy.

MK: Dla menedżerek i przedsiębiorczyń, dla których ważne jest wyrażanie siebie, swojego prawdziwego obrazu, rozwijanie się zgodnie z własną prawdziwą naturą, inwestowanie w swoje silne strony i talenty,  czyli życie autentyczną tożsamością.

Dziękuję za rozmowę.

Emilia Bartosiewicz

Dorota Rycharska – Na co dzień pomaga ludziom w rozwoju ich biznesu w zakresie kompetencji menadżerskich, budowania wygrywających modeli biznesowych i zespołów oraz nowoczesnej promocji ich oferty.

Jest sprawnym menadżerem i praktykiem biznesu. Posiad certyfikaty PRINCE2®, Agile PM®.  Wyróżnia ją:

  • Systemowe podejście do wyzwań: w projektach biznesowych, którymi zarządza stawiam na przemyślaną strategię, efektywne prowadzenie przedsięwzięć prostotę, dobrą komunikację i opinię zwrotną  – największe wartości zwinnego biznesu.
  • Dar do pracy z ludźmi, który pozwala jej na osiąganie bardzo dobrych efektów.
  • Umiejętność maksymalizowania wartość biznesową za pomocą mądrych procesów realizowanych w odpowiednim zakresie i oczekiwanym czasie.

Barbara Mróz – Psycholog i ekspert komunikacji marketingowej. Słucha i rozmawia z ludźmi, którzy mają potrzebę samopoznania, rozwoju czy poprawy jakości swojego życia. Towarzyszy i wspiera w przechodzeniu przez zmiany, trudności czy wyzwania osobiste i zawodowe. Tworzy empatyczną przestrzeń, aby osoby, korzystające z pomocy, mogły znaleźć swoją własną, najlepszą dla nich drogę w oparciu o ich wartości i mocne strony. W pracy za najważniejsze uważa szacunek do drugiego człowieka i autentyczność w relacji. Wcześniejsze kilkunastoletnie doświadczenie pracy w działach komunikacji w międzynarodowych korporacjach pozwala jej lepiej rozumieć problemy i sytuację osób, które wspiera, nie tylko dzięki znajomości mechanizmów psychologicznych, ale też dobremu pojmowaniu rzeczywistości w jakiej funkcjonują.

Małgorzata Kusyk –  liderka, mentorka i społeczniczka. Ambasadorka zwinności i turkusu  – niepoprawna wizjonerka i optymistka, która wierzy, że można zmieniać świat na lepsze. Od 20 lat związana z zarządzaniem projektami – specjalizuje się w transformacjach i trazycjach, gdzie łączy podejścia tradycyjne i zwinne.

Więcej o projekcie: www.zwinnaliderka.pl

warsztaty | zwinna liderka

Czytaj także