Za nami wiele lat wytężonej pracy.

Petra Consulting jest obecnie jedyną tak prężnie działającą na Dolnym Śląsku Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC (Vocational Competence Certificate). Posiada również licencje (jedyne w kraju) na pięć modułów edukacyjnych w obszarze uzupełnienia lub aktualizacji kompetencji (tzw. Select Competences), a mianowicie:

 • Lean Office,
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Zarządzanie projektami,
 • Trener
 • Mentoring

W w/w obszarach opracowaliśmy książki tematyczne, programy szkoleń oraz testy niezbędne do zdania egzaminu. W trzech obszarach uruchomiliśmy szkoły w oparciu o certyfikowany, międzynarodowy system VCC:

 • Szkołę Trenerów
 • Szkołę Coachów
 • Szkołę Mentorów

Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej została ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Rejestrze Usług Rozwojowych. Dnia 26 kwietnia 2016 roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokument wskazuje, iż certyfikaty VCC należą do grona dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (http://vccsystem.eu/warunki-uznania-kwalifikacji-potrzeby-mierzenia-wskaznikow-monitorowania-efs/).

Nasza oferta od 2003 roku znacznie się rozszerzyła. Każda usługa realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę naszej firmy. Działamy w wielu obszarach realizując usługi związane ze:

 • szkoleniami i kursami podwyższającymi kwalifikacje zawodowe
 • coachingiem
 • mentoringiem
 • doradztwem
 • optymalizacją procesów biznesowych (zwłaszcza w obszarze usług i administracji)
 • pozyskiwanie środków unijnych
 • grafiką

a od 2016 roku jako Regionalny Ośrodek Mediacji prowadzimy mediacje w sprawach cywilno-gospodarczych.

O jakości usług Petra Consulting świadczą referencje naszych klientów. Pomimo, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem – realizowaliśmy usługi w całym kraju m.in. dla:

 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Gmina Wrocław
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • ZUS Oddział w Wałbrzychu, Opolu, Chorzowie, Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • DWUP
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • DARR S.A.
 • DAWG Sp. z o.o.
 • Dolnośląscy Pracodawcy
 • Polski Klaster Edukacyjny
 • Uczelnie Wyższe z całego kraju
 • MŚP z obszaru całej Polski

Kontakt: www.petraconsulting.pl

Poznaj również