Przeprowadzam swoich klientów przez proces zmiany. Towarzyszę zarówno pod ścianami mentalnymi jak i kompetencyjnymi. Pracuję z umysłem, emocjami i wewnętrznym balansem.

Pracuję w oparciu o 2 autorskie programy Mental WOW i Business WOW. Idąc ścieżką Mental WOW, pomagam ludziom:

 • podnieś poczucie własnej wartości i pewności siebie
 • poszerzyć perspektywę działania
 • przełamać wewnętrznego krytyka
 • wyrobić nawyk zwyciężania, by skutecznie realizować zadania i osiągać cele
 • wydobyć ich największy potencjał
 • osiągnąć wewnętrzny spokój

Z przedsiębiorcami i liderami pracuję nad:

 • ćwiczeniem koncentracji, aby efektywnie skupić się na zadaniach
 • wydobyciem mocnych stron pracowników, aby stworzyć produktywny zespół
 • pracą nad uważnością na potrzeby klientów, aby skutecznie sprzedawać
 • budowaniem nawyku zwyciężania, aby zrealizować cele mimo napotykanych trudności
 • budowaniem zespołów marzeń
 • osiąganiem wewnętrznego spokoju u lidera i pracowników, aby zminimalizować poziom stresu w pracy

Dostosowuję ścieżki treningu mentalnego do indywidualnych potrzeb moich klientów, umiejętność uważnego i głębokiego słuchania oraz nieocenianie klientów. Po każdej sesji ze mną, uczestnicy wychodzą z lepszym samopoczuciem.

Kontakt: www.mentalwow.pl

Poznaj również