W ofercie można znaleźć różne usługi wspierające działania firm, m.in.:

  • Opisanie procesów i procedur Twojej firmy aby każdy wiedział co i kiedy ma zrobić, również kiedy Ciebie przez chwilę lub dłużej nie będzie na miejscu. To zwiększy efektywność i wydajność oraz wprowadzi harmonię.
  • Zorganizowanie podziału zadań, aby maksymalnie wykorzystać potencjał każdego z pracowników a nie dawać im zadań, do których nie są stworzeni i firma tylko na tym traci.
  • Ustawienie finansów tak aby zagwarantować firmie płynność finansową 

Firmy mogą skorzystać z opcji „Rewolucje Firmowe”, w ramach których możliwe jest przeprowadzenie diagnozy. Można porównać ją do audytu, który pokaże co dzieje się aktualnie w firmie i dlaczego. Wspólnie z klientem definiuje obszary do pracy i wprowadzenia zmian oraz usprawnień. 

Zajmuje się także Społeczną Odpowiedzialnością, wierząc, że warto w działaniach biznesowych warto uwzględnić interes społeczny, ochronę środowiska oraz relacje z interesariuszami. W takich firmach obok wymogów formalnych i prawnych to człowiek jest ważny.

Pracuje bazując na metodologii IPMA podzielając wizję International Project Management Association: ‘’A world in which all projects succed’’, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: ‘’świat w którym wszystkie projekty będę kończyły się sukcesem’’. IPMA to międzynarodowa federacja stowarzyszeń zmierzająca do popularyzacji wiedzy na temat zarządzania projektami, która została powołana do życia w 1965 roku jako IMSA.

Kontakt: www.katarzynacierpka.com

Poznaj również