Rolą Kancelarii jest zapewnienie bezpieczeństwa i gwarancji poprawności wszelkich działań prawnych Klientów. W toku realizacji czynności Kancelaria zmierza do zapewnienia pełnej satysfakcji Klientów oraz poczucia komfortu i stabilizacji z zachowaniem w tajemnicy pozyskanych informacji.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Zakres powierzanych spraw jest różnorodny. Jeśli chodzi o sprawy przedsiębiorstw, są to tematy związane z bieżącą obsługą działalności, sprawy z zakresu prawa pracy, z dziedziny spółek handlowych. Świadczy doradztwo przy wyborze optymalnych form prawnych dla przyszłych biznesów, uczestniczy w procedurach przekształceń.

Klienci indywidualni najczęściej borykają się z różnymi problemami takimi jak niezapłacony czynsz najmu, eksmisje, problemy z uciążliwymi sąsiadami, z nieuzasadnionymi wypowiedzeniami umów o pracę itp.

Poznaj również