Wspiera ludzi w określeniu własnego potencjału i wyznaczaniu drogi. Współtowarzyszy w poszukiwaniu i wyznaczaniu celów, które pomagają osiągnąć poczucie szczęścia, pewności siebie i gratyfikacji finansowej.

Zachęca do szukania swoich mocnych stron, ale życie w zgodzie ze sobą w myśl motta: „Bądź sobą wszystkie inne miejsca są już obsadzone”.

Poznaj również