W ofercie posiada 15 kursów dostosowanych do różnych poziomów zaawansowania w zawodzie fryzjerów i barberów. Firma należy do prestiżowego grona firm świadczących usługi rozwojowe i została certyfikowanym członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, które stosują wysokie standardy jakościowe określone w Kodeksie Dobrych Praktyk PIFS,
– Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS, Dekra Certification SUS 2.0,
– wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych 2.02/00045/2017
– współpracuje z Krajowym Funduszem Szkoleniowym i Urzędami Pracy, Bur.

Prowadzone kursy są:

  • dla profesjonalnych fryzjerów/barberów na wszystkich szczeblach zaawansowania w zawodzie,
  • osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, po powrocie do zawodu spowodowanej przerwą,
  • osób chcących udoskonalić swój warsztat pracy,
  • nauczycieli zawodu, instruktorów,
  • pracowników szkół branżowych chcących podnieść swoje kwalifikacje,

Kontakt: www.szkolenia-barberskie.pl   www.fryzjerfinezja.pl

Poznaj również