Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Podstawą działalności jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje inicjatywy promujące przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. Wyjątkową pozycję BGK budują jego pracownicy.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma wspaniałą, blisko stuletnią historię. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby.

Poznaj również