Naturalnie nikt nie staje się liderem z nadania. Funkcje kierownicze przyznawane są często za osiągnięcia i efekty, które mimo tego, iż są składową przewodzenia całemu zespołowi, to jednak nie czynią z takiej osoby prawdziwego lidera. Lider w swoim zespole musi być autorytetem, musi być poważany, akceptowany i lubiany w swoim środowisku. Dzięki temu, że rozumie on osoby, z którymi współpracuje, ludzie ufają mu i są w stanie podporządkować się jego prośbom oraz wytycznym.

Pionier psychologii społecznej w Polsce, Stanisław Mika, określał przywództwo jako zdolność i umiejętność, a także cechę, która pozwala zjednywanie sobie zwolenników oraz wywieranie wpływu, ale co równie ważne i często pomijane, jako biegłość tworzenia wizji rozwoju oraz pobudzania ludzi do działania. Przywództwo w tym rozumieniu jest więc szerokim zespołem cech i umiejętności społecznych, które wymagają nie tylko wrodzonych naturalnych umiejętności, ale również codziennej ciężkiej pracy nad ich rozwojem.

W jaki sposób można sprawdzić to, czy danej grupie znajduje się lider?

Po pierwsze, jeżeli grupa działa dobrze, to potrafi naturalnie i bez zbędnych konfliktów rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem w danej przestrzeni zawodowej. Po drugie, lider bierze na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie sporów i podtrzymywanie funkcji społecznych, które umacniających wspólnotę grupy. 

Lider to ideał? Czy to rola dla Ciebie?

Trzeba oczywiście wiedzieć, że mówimy tu o sytuacji, która jest wyidealizowana i rzadko który lider posiada w równym stopniu rozwinięte oba powyższe elementy. Pamiętajmy jednak, że to lider ma świadomość tego, jak istotne dla funkcjonowania jego zespołu są tak zwane umiejętności miękkie. Na szczęście nad tego rodzaju umiejętnościami jak: inteligencja emocjonalna, motywowanie innych, budowanie zaufania czy uwalnianie potencjału, można zawsze pracować. 

Każdy z nas może stać się skutecznym kierownikiem chociaż małego zespołu. Będzie wtedy osiągał widoczne efekty i będzie pożyteczny. Dopóki jednak będzie pomijał najważniejsze element, czyli ludzi, nigdy nie stanie się prawdziwym liderem. 

Jaki powinien być przywódca?

Trzeba być pewnym siebie, aby mówić o swoich oczekiwaniach i starać się dążyć do bycia przywódcą. Trzeba mieć zaufanie do siebie, swojej wiedzy oraz wiarę we własne możliwości, aby poprowadzić skuteczny zespół. Pamiętaj, to Ty tworzysz kulturę swojej organizacji, zadbaj o jakość, standardy i swobodę komunikacji. Ta ostatnia stanowić może bardzo solidny i stały motywator rozwoju dla całej grupy. 

Liderzy to optymiści! 

Kierownicy zespołów muszą nie tylko widzieć cel, do którego zamierzają dążyć, ale również powinni emanować pozytywną energią. Dzięki optymistycznemu nastawieniu potrafią problemy zamienić wyzwania, a te zaś w nowe możliwości i szanse. Nie mówimy tu jednak o postawie naiwnej. Niezwykle istotnym jest, aby lider prawidłowo potrafił ocenić prawdopodobieństwo powodzenia projektu. 

Przywódca nie gra fałszywej nuty 

Osoba, która chce współpracować i dowodzić zespołom nie może jedynie odgrywać swojej roli. Współpracownicy oraz podwładni zazwyczaj bardzo wyczuleni są na sztuczność i odgrywanie wyuczonych, teatralnych schematów. Taka osoba w odbiorze staje się śmieszna, a we współpracownikach może budzić wrogość, a w najlepszym wypadku niechęć. W końcu nikt nie chce być manipulowany. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, warto jest postawić na autentyczność. Naturalnie, każdy z nas ma swoje słabe strony i pokazywanie ich to nie jest nierzetelność. Warto tam o tym pamiętać szczególnie, jeżeli podstawą sukcesu w naszej pracy jest działanie zespołowe. 

I najważniejsze…

Bycie liderem nierzadko stanowi wyzwanie pracy nie tylko z zespołem, ale również i przede wszystkim nad samym sobą. Jest to jednak ogromny przywilej wyznaczania ścieżki rozwoju dla wszystkich członków społeczności. Pamiętaj, że lidera wybierają ludzie, współpracownicy. To właśnie z nimi rozpocznij wspólną drogę do sukcesu zespołu. Praca nad sobą to współpraca z innymi!

Autor:

Autor:  Elżbieta Knopp – ekspert z zakresu komunikacji i zarządzania zespołem, coach mentor. Właścicielka Favo Sp. z o.o. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty z komunikacji w zespole. Pracuje z firmami, które posiadają już zespół lub z tymi, które chcą dopiero go zbudować. Uczy zarządzania zespołem poprzez klarowną komunikację. Pomaga budować zespoły nie zapominając o relacjach. W swojej pracy przede wszystkim uważnie słucha klientów i reaguje w odpowiednim momencie na ich potrzeby i oczekiwania w zależności od ustalonych celów. Motywuje i inspiruje do aktywnego działania.

Przeczytaj także inne artykuły autorki:

elżbieta knop | lider XXI | Sprzedaż

Czytaj także