Ponadto winda jest jednym z wielu miejsc, w którym możliwe jest spotkanie osoby, na której uwadze nam zależy. Dzięki stosowaniu się do idei, jaką niesie ze sobą „Elevator speech” skuteczne zaprezentowanie swojej osoby, biznesu lub innowacyjnego pomysłu, nawet w tak krótkim czasie, jakim jest przejazd windą, staje się możliwe. Skuteczność tej metody bazuje na praktykach, których zastosowanie ma na celu opracowanie zwięzłej wypowiedzi, która z jak największym prawdopodobieństwem powodzenia, przekona drugą stronę do demonstrowanego pomysłu bądź osoby.

Podkreśl swoją wartość

Kapitał ludzki ma coraz większe znaczenie we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Menadżerowie rozważają każdego kandydata pod kątem zwrotu z inwestycji, jaki są oni w stanie potencjalnie osiągnąć dzięki odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom. Kluczem jest prezentowanie swoich nabytych umiejętności, które mogą być pomocne przy realizowaniu strategii przedsiębiorstwa.

Ważnym aspektem jest podkreślanie rangi swoich umiejętności poprzez popieranie ich konkretnymi przykładami ich zastosowania, które mogłyby być zaimplementowane do działalności, którą prowadzi nasz pracodawca. Jeśli więc np. zajmujesz się marketingiem, nie mów, że jedną z Twoich najlepszych umiejętności jest content marketing. Zamiast tego powiedz, że jednym zabiegiem zwiększyłeś ruch na swoim blogu oraz wyjaśnij, jak to zrobiłeś, a następnie podkreśl znaczenie tego rodzaju rozwiązania dla pracodawcy.

Ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz

Drogą do wygłoszenia idealnego „Elevator speech” nie jest wyrecytowanie opracowanej wcześniej wypowiedzi. Mimo to dobrym rozwiązaniem jest zapisanie głównych myśli, którymi chcielibyśmy zaimponować potencjalnemu pracodawcy oraz ćwiczenie ich prezentacji. Wykonywanie tego typu czynności do momentu, aż całość stanie się zwięzła oraz naturalna przyniesie oczekiwane efekty.
W celu uniknięcia zbytniego rozwodzenia się nad wyszczególnionymi przez nas aspektami, dobrym sposobem jest ustawienie stopera na 30 sekund. Co więcej, ciekawą metodą na pozbycie się sztuczności w przedkładanej przez nas mowie jest nagrywanie jej. Przesłuchiwanie nagrań ułatwi nam dążenie do naturalności wypowiedzi – czasem dopiero po wykonaniu tego kroku jesteśmy w stanie dostrzec niedociągnięcia. Nie powinno się także bać prosić o pomoc – ćwiczenie prezentacji w obecności drugiej osoby ułatwia przełamywanie barier związanych ze stresem. Pamiętaj także o mowie ciała – ćwicz przed lustrem lub znajomymi, dopóki nie stanie się ona naturalna.

Wykaż zainteresowanie osobą odbiorcy

Z uwagi na to, że czas trwania „Elevator speech” nie przekracza 30 sekund, nie ma wystarczająco dużo czasu, aby prowadzić dialog. Z drugiej strony zadanie krótkiego pytania w trakcie ukaże nasze zainteresowanie zdaniem osoby, która nas słucha. W przypadku, gdy nie mamy dodatkowych kilku sekund na przeprowadzenie tego rodzaju operacji, dobrym pomysłem jest wykorzystanie w prezentacji wiedzy na temat osoby, która jest naszym słuchaczem lub po prostu zaangażowanie w rozmowę odbiorcy dopiero po końcu wypowiedzi poprzez zadanie mu pytania otwartego. Wszystko zależy jednak od sytuacji, w której się znajdujemy – czasem monologiczne demonstrowanie swojej wiedzy branżowej oraz umiejętności może okazać się wystarczającym zabiegiem.

Dodaj coś od siebie

Oczywiste jest, że wszystko o czym powinno się mówić podczas „Elevator speech” musi być szczere i dotyczyć osobistych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Należy również pamiętać o pozostaniu sobą. Wydaje się to proste, jednak często ludzie mają wrażenie, że napominanie o np. kompletnie niezwiązanym z pracą hobby jest zbędne. Dodanie do wypowiedzi ciekawego faktu o sobie bądź wzmianka o zainteresowaniach sprawi jednak, że będziemy bardziej wiarygodni dla naszego rozmówcy oraz co najważniejsze – spowoduje, że lepiej odnajdziemy się w całości przemowy.

„Elevator pitch” ma na celu przede wszystkim wywołanie wstępnego zainteresowania słuchacza naszą osobą bądź pomysłem, jaki prezentujemy. Z uwagi na krótki czas kontaktu z drugą osobą bardzo ważne jest właśnie pierwsze wrażenie jakie odniesie o nas rozmówca. Należy pamiętać, że przemowa powinna być jednak traktowana jedynie jako pierwszy krok, którego sukcesywne zakończenie umożliwi przygotowanie dłuższej prezentacji, w którą może być wplecione więcej szczegółów.

Autor: Emilia Rozicka – Project Managera ConQuest Consulting

elevator speech | test windy

Czytaj także