Kędzierska: marka osoby, produktu, firmy

Na całość praw własności intelektualnej w firmie składa się ogrom pojęć i definicji, takich jak marka, marka osoby (imię i nazwisko), nazwa firmy, nazwa przedsiębiorstwa, domena internetowa, patent, wzór i utwór.

markaosobista

Mnogość pojęć, różne definicje, które w języku potocznym posiadają zgoła inne znaczenie w porównaniu z językiem prawniczym, budzą powszechne niezrozumienie i konfuzję.

Jak się nie pogubić i zastrzec to, co stanowi prawdziwą wartość Twojego biznesu?

W sektorze MŚP marka w firmie to najczęściej jej nazwa. Może być to nazwisko przedsiębiorcy/założyciela, może być to marka produktu czy też usługi. Często ta sama nazwa jest równocześnie zawarta w domenie internetowej czy też nazwie przedsiębiorstwa ujawnionej w stosownym rejestrze.

Z reguły, gdy prawnik używa słowa marka, ma na myśli zgoła coś innego niż przedsiębiorca. Przedsiębiorca pomyśli o pewnej wartości dodanej, którą daje wartościowa i rozpoznawalna marka nałożona na produkt czy też określająca usługę. Prawnik zobaczy raczej odpowiednik marki w prawniczym języku, czyli znak towarowy.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, która da się przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innego przedsiębiorstwa.

W praktyce, znakiem towarowym może być między innymi:
– nazwa w postaci słowa bądź wyrażenia lub sloganu, także nazwisko!
– logo czyli grafika plus nazwa
– grafika sama w sobie w dowolnej wersji kolorystycznej
– kształt produktu czy też opakowania
– kolor
– kombinacja kolorów
– dźwięk
– zapach
– hologram.

Jak widać, zakres oznaczeń, które mogą być prawnie chronione jako znaki towarowe jest niezwykle szeroki. Niemniej jednak, aby móc uzyskać ochronę, oznaczenie to (znak towarowy/marka) musi spełnić określone wymagania. Nie uda się zarejestrować oznaczeń, które:

1. zawierają wyłącznie określenia odnoszące się do cech produktu, jakości, przeznaczenia, wartości, składu itp. – są to tzw. oznaczenia opisowe np. najlepszy, usługi podatkowe, zimne;
2. zawierają wyłącznie oznaczenia powszechnie używane w obrocie, np. gold, mini, promuj siebie;
3. są mylące, np. określenie naturalna dla produktu w postaci kawy zbożowej;
4. są identyczne lub podobne w stopniu mogącym wprowadzić w błąd do znaku zgłoszonego wcześniej, w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów/usług;
5. są identyczne lub podobne do znaku renomowanego zgłoszonego do rejestracji wcześniej, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów;
6. są identyczne lub podobne do znaku powszechnie znanego w Polsce, choćby nie był zarejestrowany.

W kolejnym artykule przedstawię odpowiedzi na 10 najważniejszych pytań dotyczących ochrony marki jako znaku towarowego.

Autor: Katarzyna Kędzierska – prawnik, rzecznik patentowy. Właścicielka butikowej kancelarii patentowej. Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej z blisko 10 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Praktyk biznesu.
www.kkedzierska.pl