Niemal co drugi kierownik to kobieta

Z ostatniego badania „Woman in Business” realizowanego przez Millward Brown dla Grant Thornton International wynika, że 40 proc. osób zasiadających na kierowniczych stanowiskach w polskich firmach to kobiety. Stawia to nasz kraj w czołówce, gdyż na świecie i w krajach UE jest to średnio 25 proc. Relatywnie niski jest również odsetek firm, w których nie ma ani jednej kobiety w zarządzie i na stanowisku szefowej pionu – 13 proc. Dla porównania we wszystkich 36 krajach objętych badaniem wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. Chociaż Polki stosunkowo często osiągają stanowiska managerskie, to jednak tylko 8 proc. kobiet zajmuje najwyższe stanowiska w firmie – prezesa zarządu lub dyrektora zarządzającego. W tej kwestii ciągle jest wiele do zrobienia, ale pozytywny klimat w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych, pozwala wierzyć, że i ta bariera zostanie przełamana.

Przywództwo to nie kwestia płci

Czy współczesne kobiety mają potencjał do bycia liderem? Zdaniem uczestników sondy – zdecydowanie tak. Zwłaszcza młodsze osoby wskazywały, że nie jest to kwestia płci, a raczej indywidualnych uzdolnień i osobowości. Ich zdaniem nie ma również ograniczeń w dziedzinach, w których kobiety sprawdzają się jako liderzy – biznes, medycyna, motoryzacja, rodzina i wiele innych. Pojawiły się także opinie, że są obszary, w których panie wręcz częściej niż panowie występują w roli liderów – np. start-upy.

Wzór nowoczesnej kobiety

Kto dla Polaków jest wzorem nowoczesnej kobiety? Odpowiedź jest zaskakująca – to wciąż Maria Skłodowska – Curie. Kobieta – naukowiec nadal stanowi autorytet dla wielu kobiet i mężczyzn w Polsce. Zapewne nie bez znaczenia jest fakt, że w 2017 roku obchodziliśmy 150. rocznicę jej urodzin, co wielu osobom przypomniało o wybitnych osiągnięciach Skłodowskiej.  Polacy często jednak nie szukają wzorców w postaciach historycznych czy osobowościach telewizyjnych. Uczestnicy sondy jako wzór nowoczesnej kobiety wskazywali również najbliższe im osoby – żony lub matki.

Superkobieta okiem artystów

Postać kobiety-lidera znalazła również odzwierciedlenie na kartach Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter „Kobiece sprawy”. Wielu artystów tworzących ten projekt, swój plakat przygotowało właśnie z myślą o zobrazowaniu kwestii przywództwa kobiet, co wskazuje, że jest to jedna z najważniejszych kobiecych spraw. Tomasz Bogusławski przedstawił swoją interpretację bizneswoman poprzez torebkę, w którą wpisany jest sznurowany but na wysokim obcasie. Dawid Ryski przygotował plakat zatytułowany „Kobieta w centrum dowodzenia” nawiązujący do jednego z najsłynniejszych plakatów socrealistycznych pt. „Partia”.

Współczesne kobiety zdecydowanie mają potencjał do bycia liderem – zgodni z tym są zarówno uczestnicy sondy ulicznej, jak i uznani artyści. Wiele jest jeszcze pracy do wykonania w kwestii osiągania przez kobiety wysokiej pozycji w biznesie, jednak podejście społeczeństwa pozwala ufać, że do przełamania ostatnich barier wcale nie jest tak daleko.

Informacja o kalendarzu:

„Kobiece sprawy” to 7. edycja kalendarza, przygotowywanego przez Gedeon Richter, pod kierownictwem artystycznym Andrzeja Pągowskiego. Każdy z artystów zaangażowanych w projekt tegorocznego kalendarza na swoich plakatach ukazał różne sprawy kobiet. Autorzy tegorocznej edycji to uznani twórcy plakatów: Bartosz Kosowski, Mirosław Adamczyk, Patryk Mogilnicki, Tomasz Bogusławski, Andrzej Pągowski, Ola Niepsuj, Ryszard Kaja, Jan Bajtlik, Dawid Ryski, Maja Wolna, Mieczysław Wasilewski oraz Wiktor Sadowski.

Liderzy | Przywództwo

Czytaj także