renata żukowska

Doradza w zakresie marketingu, PR oraz relacji inwestorskich, realizuje projekty w zakresie zarządzania zmianą i skalowania biznesu, jak również budowania strategii z uwzględnieniem wytycznych ESG i raportowania niefinansowego. 

Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Komunikacja marketingowa przy PARP, mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz członkini Lady Business Club. Angażuje się również działalność edukacyjną jako adiunkt Uczelni ASBIRO oraz Pełnomocnik Rektora ds. interesariuszy  zewnętrznych Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, gdzie realizuje autorski projekt „Szkoły Praktyków Biznesu”. Doktorantka w Katedrze Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

Od początku swojej pracy zawodowej związana z zagadnieniami szeroko pojętej komunikacji oraz zarządzania w obszarze MSP.  Przez ponad dziesięć lat, pracując na stanowiskach kierowniczych w bankowości (ING Bank i Bank BGŻ), zarządzała marketingiem, działalnością PR i sponsoringową, a także wdrażała programy z obszaru CSR. Była Prezesem Zarządu dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WSEInfoEngine SA oraz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research SA, współautorką i Redaktor Naczelną serwisu GPWMedia i InfoStrefa, jurorem konkursu Złota Strona Emitenta SEG oraz liderem strategicznego Projektu GPW Growth na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W wolnych chwilach angażuje się w projekty społeczne podnoszące świadomość finansową i inwestycyjną młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie nowego wymiaru praktycznej edukacji o przedsiębiorczości. Pasjonatka podróży na własną rękę oraz kultury i kuchni hinduskiej.

Kontakt: www.absinstitute.pl

Poznaj również