Pełniła funkcję wicedziekana w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2020 r. została odznaczona złotą odznaką za zasługi dla samorządu radcowskiego, które jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez samorząd radców prawnych. 

Absolwentka Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Bliskie są jej sprawy z zakresu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami chińskimi. Stale rozwija swoje kompetencje językowe z języka chińskiego.

Obsługuje podmioty gospodarcze oraz z sektora publicznego, przede wszystkim w dziedzinie IT i nowoczesnych technologii, ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej, zarówno w wielomilionowych kontraktach, jak i w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych. W swojej pracy prawnika najbardziej lubi to, że pomaga spełniać marzenia – o firmie, o bezpiecznym biznesie, o wygranym sporze. 

W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe „Prawo Nowoczesnych Technologii” na Uniwersytecie Koźmińskiego. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim – Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin z zakresu Prawa Chińskiego.

Jej hobby to łucznictwo, w którym zdobyła dwa medale (złoto i srebro) w międzynarodowych zawodach odbywających się w Chinach oraz prestiżowych zawodach w Stambule. 

Prowadzona przez nią kancelaria otrzymała w 2020 r.  nagrodę Magazynu Businesswoman and Life w kategorii “Lider najlepszej jakości usług prawnych” (taka nagroda jest przyznawana jedynie jedna w danym roku). 

O FIRMIE: KANCELARIA LEGALICA Sosnowicz&Nawrocki Kancelaria Radców Prawnych funkcjonuje w formule spółki partnerskiej, której partnerami są r. pr. Paulina Sosnowicz i r. pr. Andrzej Nawrocki. Jest to  rozwijający się zespół ambitnych prawników z pasją. Mając praktykę w różnych obszarach radcowie prawni kancelarii połączyli wiedzę, umiejętności i doświadczenia, aby stworzyć wspólny kapitał mogący pracować dla klientów sprawnie, szybko i skutecznie. Kancelaria doradza przede wszystkim przedsiębiorcom prywatnym i podmiotom z sektora publicznego, ale również wspiera również klientów indywidualnych w ich sprawach osobistych. 

Dzięki rozbudowanemu zespołowi, Kancelaria może świadczyć usługi zarówno dla przedsiębiorców (np. umowy, prawo pracy, spory sądowe). Radcowie prawni Kancelarii mają bardzo duże doświadczenie w sprawach sporów związanych z kredytami w CHF oraz w sporach z bankami. Warto wspomnieć, że Kancelaria pomaga również przedsiębiorcom z działaniami z zakresu compliance oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Praktyka radców prawnych obejmuje również sprawy rodzinne, wspierane wiedzą z zakresu pedagogiki jednego z kancelaryjnych radców prawnych. Jeśli zaś klient jest zainteresowany współpracą z zakresu przekraczającego standardową praktykę Kancelarii wspiera ona w kontakcie ze specjalistami. 

Radcowie prawni Kancelarii, tak mówią o swoich wartościach:

 • Zaangażowanie i utożsamiania się z interesami Klienta 

Kilkunastoletnie doświadczenie prawnicze pozwoliło nam zrozumieć, że im głębiej prawnik zaangażuje się w analizę powierzonego problemu i próbuje spojrzeć nań z perspektywy klienta, tym jest skuteczniejszy i niezawodny. Nasi klienci doceniają w nas to, że podejmując się danej sprawy dajemy z siebie tak wiele, jakbyśmy sami byli częścią danego przedsięwzięcia czy projektu. W ten sposób towarzyszymy naszym klientom w sprawach codziennych, na kolejnych etapach rozwoju, przy podejmowaniu wyzwań, w razie problemów lub sporów. Działamy jak równorzędny partner, na którego wsparcie zawsze można liczyć. 

 • Odpowiedzialność

Rozumiemy, że klienci decydujący się na współpracę powierzają nam sprawy, których wynik może bezpośrednio wpływać na ich sferę majątkową lub osobistą, niejednokrotnie w bardzo istotnym zakresie. Jako priorytet traktujemy więc obchodzenie się z interesami klienta odpowiedzialnie, przez co rozumiemy nie tylko troskę o bezpieczne i efektywne prowadzenie ich spraw, ale także pełne poszanowanie obowiązujących nas zasad wykonywania zawodu – bezwzględnie przestrzegana tajemnica radcy prawnego, unikanie konfliktu interesów i inne zasady etycznego wykonywania zawodu towarzyszą nam i chronią naszych klientów na co dzień. 

 • Kreatywność i umiejętność dobierania rozwiązań niekonwencjonalnych 

Zmieniające się realia biznesowe oraz otoczenie prawne dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego wymuszają potrzebę elastyczności i umiejętności nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań. W tym kontekście nasi klienci są bardzo wymagający nie tylko wobec siebie, ale także wobec swoich zaufanych partnerów. Wychodząc temu naprzeciw mamy odwagę mierzyć się z zagadnieniami innowacyjnymi, nowatorskimi, rozwojowymi. Mamy także umiejętności, które pozwalają nam przedstawiać rozwiązania pomysłowe, nieoczywiste, finezyjne. Wszystko po to, by pomagać naszym klientom przecierać szlaki. 

To nasze wartości. Tym się kierujemy. 

W LEGALICA szukamy dopasowanych rozwiązań.

USŁUGI

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria świadczy usługi:

 • kompleksowej obsługi prawnej
 • obsługi prawnej wybranych obszarów, np.: opracowywania umów 
 • obsługi prawnej konkretnych przedsięwzięć, projektów lub transakcji 
 • audytów prawnych pełnych lub wybranych obszarów prawnych 
 • due dilligence w związku z przygotowywanymi transakcjami, reorganizacjami, restrukturyzacjami
 • prowadzenia powierzonych konkretnych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych, arbitrażowych, przygotowawczych itd.
 • porad prawnych w konkretnych sprawach 
 • sporządzania opinii prawnych
 • sporządzania projektów aktów prawnych, regulaminów, uchwał, zarządzeń, decyzji, oświadczeń woli lub wiedzy, pism itd.

Kontakt: www.legalica.pl

Poznaj również