Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w tym ponad 15 lat na jako dyrektor finansowy. Od 15 lat związana z branżą reklamy internetowej. Na swoim koncie ma 45 samodzielnie sporządzonych rocznych sprawozdań finansowych, z czego 40 audytowanych z opinią pozytywną. Nadzorowała sporządzenie kolejnych 20 sprawozdań.

Uzyskała licencjat z Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyplom Master of Business Administration oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Hołduje zasadzie, że człowiek się uczy przez całe życie, czego dowodzą liczne i liczące się szkolenia i certyfikacje. Pierwszym obszarem poza finansowym w jaki się zagłębiła była kontrola wewnętrza, Dyplom Audytora wewnętrznego uzyskała w Ernst & Young Business Academy.

Przygotowanie do czasowego zarządzania przedsiębiorstwami potwierdza Certyfikowany Interim Manager SIM® wydana przez Stowarzyszenie Interim Managers.

Znajomość ładu korporacyjnego udokumentowane tytułem Ceryfikowany Corporate Governance Manager nadanym przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Jak na miłośniczkę teorii zarządzania przystało regularnie aktualizuje wiedzę z tego obszaru. Ostatnio był to program rozwoju managerów ICAN Business Advisor w ICAN Institute. Wrodzony talent do identyfikowania i eliminowania marnotrawstw wsparła edukacją z zakresu szczupłego zarządzania Lean Management – Lean Green Belt® I Lean Leadership, Leanpassion

Lubi pracować z młodymi managerami rozpoczynającymi swoją karierę zawodową. Jest słuchaczką szkolenia Ceryfikowany Mentor Kognitywny Instytut Kongnitywistyki. Ukończyła pierwszy stopień, drugi w trakcie.

Aktywna członkini organizacji zawodowych i branżowych:

 • SIM, Stowarzyszenie Interim Managers
 • Business Dialog, Klub Dyrektorów Finansowych – mam zaszczyt zasiadać w Kapitule Klubu w 2021
 • ICV, Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów Finansowych
 • FINEXA, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych
 • SAR, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych

Od 8 lat pracuje z zespołem księgowym w niezmienionym składzie. Wszystkich zrekrutowała osobiście.

Moją pasją jest znajdowanie rozwiązań! Mieszanka trzech obszarów kompetencyjnych sprawia, że potrafię zarówno wyręczyć klienta zarządzając w jego imieniu biznesem, wspólnie z nim wypracować ścieżkę rozwoju albo wspierać towarzysząc mu w drodze do warunków docelowych. Nie ograniczam się jedną techniką rozwiązywania problemów. Z dostępnej w moim portfolio cafeterii umiejętności i narzędzi wybieram te, które odpowiednio zmieszane wygenerują efekt synergii.

Współzałożycielka, członek zarządu i czynny uczestnik akcji Stowarzyszenia Ghost Diving Poland. Ghost Diving Poland jest oddziałem globalnej misji Ghost Diving www.ghostdiving.org zrzeszającej nurków wolontariuszy zajmujących się wyławianiem porzuconych, uszkodzonych, zlegających na wrakach sieci widmo z mórz, w których giną morskie stworzenia.

W CZYM MOŻE POMÓC INNYM: Chętnie podziała mentorsko z osobami przygotowującymi się do roli managera lub są świeżo upieczonymi managerkami. Jej doświadczenie będzie cenne dla mentee wiążących swoje życie zawodowe z korporacjami, ale i zainteresowanych działaniem w NGO.

 • Doświadczonym managerkom, myślącym o porzuceniu korporacji pokaże ścieżkę kariery jako Interim Manager.
 • Obszar kompetencji managerskich: zarządzanie i/lub wdrażanie zmiany
 • Obszar interpersonalny: budowanie wizji i strategii własnego rozwoju zawodowego, zwiększanie pewności siebie w roli przywódczej lub zarządczej.
 • Obszar liderski: budowanie własnej pozycji w organizacji.
 • Konsultacje z zakresu szeroko rozumianych finansów i zarządzania – taki zaprzyjaźniony dyrektor finansowy.

ZAINTERESOWANIA: Pasjonuje się nurkowaniem, w szczególności nurkowaniem jaskiniowym i technicznym. 

O FIRMIE: Działalność Interim Management prowadzi pod własnym nazwiskiem od 2011r.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Usprawnia i optymalizuje procesy wewnątrz organizacji. Tradycyjne podejście procesowe wzbogaca perspektywą identyfikacji i eliminacji marnotrawstw – Lean Management.

Ta część oferty jest skierowana do organizacji, które chciałyby dokonać transformacji w kierunku ciągłego doskonalenia a składają się na nią:

 • Diagnoza Stanu Obecnego – określenie potencjału do wzrostu efektywności 
 • Dopasowanie – wypracowanie podejścia do transformacji i warunków docelowych
 • Doskonalenie – zapewnienie doskonałości operacyjnej

Usługi Interim Management kieruje do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ właśnie tam koszty zatrudnienia wysokiej klasy managera na etat są zdecydowanie nieadekwatne.

Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem to przede wszystkim:

 • możliwość czasowego zarządzenia luką w zasobach (niespodziewana przerwa w pracy etatowego managera, przedłużająca się rekrutacja docelowego pracownika etatowego)
 • uzyskanie kompetencji, których przedsiębiorstwo nie posiada (wzmocnienie obecnego zespołu, potrzeba dodatkowego managera do dodatkowego projekt)
 • potrzeba prowadzenia zmian (restrukturyzacja, reorganizacja, zarządzanie zmianą)
 • znany koszt całkowity i wynagrodzenie uzależnione od osiągniętego rezultatu
 • brak dodatkowych obciążeń (benefity, okresy wypowiedzeń, niewykorzystane urlopy)
 • przygotowanie sukcesji w firmach rodzinnych (często wymaga przeskoku pokoleniowego w zarządzaniu firmą)
 • Shadow Management czyli biznesowy ‘anioł stróż’ – nieocenione zwłaszcza dla nowych managerów, w szczególności jeśli jest to pierwsza funkcja kierownicza w ich karierze

Oferuje również możliwość wypełnienia luki informacyjnej z obszaru rachunkowości zarządczej, raportowania właścicielskiego dla małych przedsiębiorstw, które nie mają własnych działów kontrolingu a prowadzenie ksiąg rachunkowych zlecają zewnętrznym biurom rachunkowym. Bycie małą firmą nie oznacza bycia pozbawionym narzędzi do zarządzania biznesem.

Dyrektor Finansowy na żądanie – usługa abonamentowa – konsultacje wtedy kiedy jest to potrzebne, w ilości która jest potrzebna, bez obciążania budżetu kosztami stanowiska, które byłoby wykorzystywane w 10%. Z tej usługi korzystają głównie start-upy, których księgowość jest na tak małą skalę, że zatrudniania dyrektora finansowego byłoby przerostem formy nad treścią.

Audyty gospodarcze i procesowe. Przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży. Przegląd ksiąg, przygotowanie dokumentacji dla inwestora, przeprowadzenie przez proces due diligence.

Proponuje także pracę w formie:

 1. NA GODZINY – nie musisz zatrudniać DyrFin’a żeby wiedzieć to, co wiedzieć warto. Nie trzeba od razu kupować browaru żeby napić się piwa jak mówi przysłowie.
 2. NA ARKUSZE – proste narzędzia zaszyte w excelu, gotowe do pobrania i użycia. Możliwe dostosowanie do potrzeb użytkownika. Idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorców zlecających księgowość do biur rachunkowych (które głównie realizują zadania związane z obowiązkami podatkowymi a nie potrzeby kontrolingowe i analityczne przedsiębiorców).
 3. NA ŻYCZENIE – zaprojektowanie kontrolingu na miarę. Właściciel małej firmy już nie będzie czekał na dane do 20-go.  Renegocjacja umowy z biurem rachunkowym w zakresie dostępu do danych źródłowych w cenie!

Kontakt: www.monikabrzozka.pl Profil na >>>LINKEDIN<<<

Poznaj również

Lucyna Przyborek

Lucyna Przyborek

Anna Czamarska

Anna Czamarska

Agata Nowak

Agata Nowak

Agnieszka Figielek

Agnieszka Figielek

Anna Nowakowska

Anna Nowakowska

Anna Słopiecka

Anna Słopiecka

Anika Myśliwiec

Anika Myśliwiec

Beata Tonn

Beata Tonn