Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w tym ponad 15 lat na jako dyrektor finansowy. Od 15 lat związana z branżą reklamy internetowej. Na swoim koncie ma 45 samodzielnie sporządzonych rocznych sprawozdań finansowych, z czego 40 audytowanych z opinią pozytywną. Nadzorowała sporządzenie kolejnych 20 sprawozdań.

Uzyskała licencjat z Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyplom Master of Business Administration oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Hołduje zasadzie, że człowiek się uczy przez całe życie, czego dowodzą liczne i liczące się szkolenia i certyfikacje. Pierwszym obszarem poza finansowym w jaki się zagłębiła była kontrola wewnętrza, Dyplom Audytora wewnętrznego uzyskała w Ernst & Young Business Academy.

Przygotowanie do czasowego zarządzania przedsiębiorstwami potwierdza Certyfikowany Interim Manager SIM® wydana przez Stowarzyszenie Interim Managers.

Znajomość ładu korporacyjnego udokumentowane tytułem Ceryfikowany Corporate Governance Manager nadanym przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Jak na miłośniczkę teorii zarządzania przystało regularnie aktualizuje wiedzę z tego obszaru. Ostatnio był to program rozwoju managerów ICAN Business Advisor w ICAN Institute. Wrodzony talent do identyfikowania i eliminowania marnotrawstw wsparła edukacją z zakresu szczupłego zarządzania Lean Management – Lean Green Belt® I Lean Leadership, Leanpassion

Lubi pracować z młodymi managerami rozpoczynającymi swoją karierę zawodową. Jest słuchaczką szkolenia Ceryfikowany Mentor Kognitywny Instytut Kongnitywistyki. Ukończyła pierwszy stopień, drugi w trakcie.

Aktywna członkini organizacji zawodowych i branżowych:

 • SIM, Stowarzyszenie Interim Managers
 • Business Dialog, Klub Dyrektorów Finansowych – mam zaszczyt zasiadać w Kapitule Klubu w 2021
 • ICV, Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów Finansowych
 • FINEXA, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych
 • SAR, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych

Od 8 lat pracuje z zespołem księgowym w niezmienionym składzie. Wszystkich zrekrutowała osobiście.

Moją pasją jest znajdowanie rozwiązań! Mieszanka trzech obszarów kompetencyjnych sprawia, że potrafię zarówno wyręczyć klienta zarządzając w jego imieniu biznesem, wspólnie z nim wypracować ścieżkę rozwoju albo wspierać towarzysząc mu w drodze do warunków docelowych. Nie ograniczam się jedną techniką rozwiązywania problemów. Z dostępnej w moim portfolio cafeterii umiejętności i narzędzi wybieram te, które odpowiednio zmieszane wygenerują efekt synergii.

Współzałożycielka, członek zarządu i czynny uczestnik akcji Stowarzyszenia Ghost Diving Poland. Ghost Diving Poland jest oddziałem globalnej misji Ghost Diving www.ghostdiving.org zrzeszającej nurków wolontariuszy zajmujących się wyławianiem porzuconych, uszkodzonych, zlegających na wrakach sieci widmo z mórz, w których giną morskie stworzenia.

W CZYM MOŻE POMÓC INNYM: Chętnie podziała mentorsko z osobami przygotowującymi się do roli managera lub są świeżo upieczonymi managerkami. Jej doświadczenie będzie cenne dla mentee wiążących swoje życie zawodowe z korporacjami, ale i zainteresowanych działaniem w NGO.

 • Doświadczonym managerkom, myślącym o porzuceniu korporacji pokaże ścieżkę kariery jako Interim Manager.
 • Obszar kompetencji managerskich: zarządzanie i/lub wdrażanie zmiany
 • Obszar interpersonalny: budowanie wizji i strategii własnego rozwoju zawodowego, zwiększanie pewności siebie w roli przywódczej lub zarządczej.
 • Obszar liderski: budowanie własnej pozycji w organizacji.
 • Konsultacje z zakresu szeroko rozumianych finansów i zarządzania – taki zaprzyjaźniony dyrektor finansowy.

ZAINTERESOWANIA: Pasjonuje się nurkowaniem, w szczególności nurkowaniem jaskiniowym i technicznym. 

O FIRMIE: Działalność Interim Management prowadzi pod własnym nazwiskiem od 2011r.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Usprawnia i optymalizuje procesy wewnątrz organizacji. Tradycyjne podejście procesowe wzbogaca perspektywą identyfikacji i eliminacji marnotrawstw – Lean Management.

Ta część oferty jest skierowana do organizacji, które chciałyby dokonać transformacji w kierunku ciągłego doskonalenia a składają się na nią:

 • Diagnoza Stanu Obecnego – określenie potencjału do wzrostu efektywności 
 • Dopasowanie – wypracowanie podejścia do transformacji i warunków docelowych
 • Doskonalenie – zapewnienie doskonałości operacyjnej

Usługi Interim Management kieruje do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ właśnie tam koszty zatrudnienia wysokiej klasy managera na etat są zdecydowanie nieadekwatne.

Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem to przede wszystkim:

 • możliwość czasowego zarządzenia luką w zasobach (niespodziewana przerwa w pracy etatowego managera, przedłużająca się rekrutacja docelowego pracownika etatowego)
 • uzyskanie kompetencji, których przedsiębiorstwo nie posiada (wzmocnienie obecnego zespołu, potrzeba dodatkowego managera do dodatkowego projekt)
 • potrzeba prowadzenia zmian (restrukturyzacja, reorganizacja, zarządzanie zmianą)
 • znany koszt całkowity i wynagrodzenie uzależnione od osiągniętego rezultatu
 • brak dodatkowych obciążeń (benefity, okresy wypowiedzeń, niewykorzystane urlopy)
 • przygotowanie sukcesji w firmach rodzinnych (często wymaga przeskoku pokoleniowego w zarządzaniu firmą)
 • Shadow Management czyli biznesowy ‘anioł stróż’ – nieocenione zwłaszcza dla nowych managerów, w szczególności jeśli jest to pierwsza funkcja kierownicza w ich karierze

Oferuje również możliwość wypełnienia luki informacyjnej z obszaru rachunkowości zarządczej, raportowania właścicielskiego dla małych przedsiębiorstw, które nie mają własnych działów kontrolingu a prowadzenie ksiąg rachunkowych zlecają zewnętrznym biurom rachunkowym. Bycie małą firmą nie oznacza bycia pozbawionym narzędzi do zarządzania biznesem.

Dyrektor Finansowy na żądanie – usługa abonamentowa – konsultacje wtedy kiedy jest to potrzebne, w ilości która jest potrzebna, bez obciążania budżetu kosztami stanowiska, które byłoby wykorzystywane w 10%. Z tej usługi korzystają głównie start-upy, których księgowość jest na tak małą skalę, że zatrudniania dyrektora finansowego byłoby przerostem formy nad treścią.

Audyty gospodarcze i procesowe. Przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży. Przegląd ksiąg, przygotowanie dokumentacji dla inwestora, przeprowadzenie przez proces due diligence.

Proponuje także pracę w formie:

 1. NA GODZINY – nie musisz zatrudniać DyrFin’a żeby wiedzieć to, co wiedzieć warto. Nie trzeba od razu kupować browaru żeby napić się piwa jak mówi przysłowie.
 2. NA ARKUSZE – proste narzędzia zaszyte w excelu, gotowe do pobrania i użycia. Możliwe dostosowanie do potrzeb użytkownika. Idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorców zlecających księgowość do biur rachunkowych (które głównie realizują zadania związane z obowiązkami podatkowymi a nie potrzeby kontrolingowe i analityczne przedsiębiorców).
 3. NA ŻYCZENIE – zaprojektowanie kontrolingu na miarę. Właściciel małej firmy już nie będzie czekał na dane do 20-go.  Renegocjacja umowy z biurem rachunkowym w zakresie dostępu do danych źródłowych w cenie!

Kontakt: www.monikabrzozka.pl Profil na >>>LINKEDIN<<<

Poznaj również