Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierunek prawo. W 2012 roku ukończyła aplikację radcowską pozytywnie zdanym egzaminem radcowskim. Odpowiada za przygotowanie oraz opiniowanie umów w obrocie gospodarczym. Reprezentuje klientów podczas negocjacji warunków kontraktów w języku polskim oraz angielskim. Jako doradca prawny uczestniczy w procesach budowlanych budynków przemysłowych i magazynowych, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz obiektów mieszkaniowych. Ukończyła kursy z prawa zamówień publicznych, RODO oraz prawa budowlanego. Uczestniczyła w procesach m.in. przejęcia zespołu pałacowo – dworskiego w Borkach, odpowiadając za przygotowanie oraz audyt prawny dokumentacji związanej z transakcją, zakładania spółek prawa handlowego na terytorium Tanzanii oraz bieżącą obsługę zachodzących w niej procesów, oraz transakcji dewizowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego.

Odpowiada za przygotowanie oraz opiniowanie:

  • umów o roboty budowlane (zaprojektuj – wybuduj);
  • umów deweloperskich oraz umów rezerwacyjnych;
  • Wspiera w przygotowaniu prospektów informacyjnych.

Reprezentuje klientów podczas negocjacji warunków kontraktów o roboty budowlane w języku polskim oraz angielskim.Uczestniczy w procesach budowlanych budynków przemysłowych i magazynowych, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz obiektów mieszkaniowych.

Praktykę zawodową zdobywała w krajowych oraz zagranicznych podmiotach gospodarczych, jak również w jednostkach organizacyjnych sądów i prokuratury. Współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych oraz Kancelarią Adwokacką współtworząc zespół specjalistów z zakresu prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Ukończyła szkolenia m.in. z Prawa Zamówień Publicznych, Podatek CIT, Prawo Budowlane.

Członek rady nadzorczej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

W CZYM MOGĘ POMÓC INNYM:

W zakładaniu działalności gospodarczej; rejestracji oraz fuzji spółek prawa handlowego; bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym sporządzaniu oraz negocjowaniu umów

ZAINTERESOWANIA: Każdą wolną chwilę wykorzystuje na podróże. Zakochana po uszy w hiszpańskiej kulturze i tworzących ją ludziach.

 

O FIRMIE: Istnieje od 2016 roku, powstała w oparciu o wspólną pasję i chęć niesienia pomocy przedsiębiorcom. Jej celem jest propagowanie uczciwych praktyk rynkowych oraz wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców na rynku. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz budowlanego. 

Klientom Kancelarii oferuje profesjonalne doradztwo prawne, oparte na sprawdzonych i skutecznych rozwiązaniach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. M.in.:

  • prawo cywilne
  • prawo handlowe
  • prawo administracyjne
  • prawo budowlane

Świadczy usługi na terenie całej Polski, zapewnia także kompleksową obsługę prawną (doraźną lub stałą) poza granicami kraju – w szczególności na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2021 roku Kancelaria znalazła  się na liście  najdynamiczniejszych podmiotów na terenie Lubelszczyzny.

Kontakt: www.repelewicz.com

Poznaj również