Wykładowca i nauczycielka rachunkowości w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu. Prowadzi szkolenia dla wielu, lokalnych instytucji.

Moją misją jest inspirowanie, motywowanie i budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie w kobietach. Wychodzę z założenia, że „ten, kto pyta jest głupcem przez 5 minut. Kto nie pyta, pozostaje nim na całe życie”. Nie godzę się z powiedzeniem, że trzeba cieszyć się z tego co się ma. Trzeba dążyć do efektów zgodnych z wyznaczonymi własnymi celami.  

Każdy plan, który zbliża do celu, powinien zaczynać się od zapisania, podkreślam, zapisania swoich celów. Cele muszą być wywieszone w widocznym miejscu, żeby nie zniknęły z pola widzenie. Daje to możliwość codziennej pracy nad nimi.  Uważam, że praca, determinacja i konsekwencja procentują w życiu.

Bierze czynny udział w pokazach mody Estery Grabarczyk. Doświadczenie to pozwala jej na utwierdzenie się w przekonaniu, że odwaga pokonywania obaw przed zmianą daje wiarę w siebie i pewność siły do pokonywania wszelkich przeciwności.  

Jej mocne strony to: determinacja, konsekwencja, sumienność, stanowczość, obowiązkowość. 

Umie fantastycznie słuchać. Jako certyfikowany coach pomaga kobietom aby uwierzyły w swoje możliwości, mierząc się ze strachem i poszły dalej za celem.

W 2021 roku, po śmierci małżonka rozszerzyła swoja firmę o usługi budowlane, budując firmę wraz z synem.

W CZYM MOŻE POMÓC INNYM: pomaga w tematach związanych z księgowością, prawem podatkowy i rozliczeń. Dzieli się wiedzą z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

ZAINTERESOWANIA: Rozwój osobisty, finanse

O FIRMIE: Powstała w 2017 roku jako skutek pozyskanych środków w ramach projektu Sylwi Petryny Biznesłomenki z Dolnego Śląska. Pomógł także w zdobyciu, wielu wspaniałych klientek, z którymi firma współpracuje do dziś.

Pomaga klientom w przejściu przez gąszcz zagmatwanych przepisów i otwieraniu swoich firm oferując rozliczenia z US, ZUS kadry i płace, PFRON i ubezpieczenia majątku i komunikacyjne. Dodatkowo w ramach oferty oferuje coaching, szkolenia oraz usługi budowlane.

Priorytetem działalności jest maksymalnie wysoka jakość obsługi klientów.

Kontakt: www.e-finanse-walbrzych.pl

Poznaj również