Bierze aktywny udział w tworzeniu i modyfikacji polityki kadrowej. Na co dzień wspiera pracowników w ich progresie zawodowym, zwiększaniu efektywności i jakości wykonywanej przez nich pracy. Doradza w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju oraz długo i krótkoterminowych planów działalności Spółki, czy w obszarach niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii finansowej organizacji m.in. dzięki wspieraniu zespołu w opracowywaniu budżetów oraz bieżącej analizie danych finansowych, a także prowadzeniu konsultacji w zakresie niezbędnym do ich przygotowania. 

Analizuje i rekomenduje nowe rozwiązania handlowe, działania ukierunkowane na intensyfikację sprzedaży, rozwój kontaktów z kontrahentami, czy wyszukiwanie oraz weryfikację wiarygodności dostawców.

Regularnie porusza tematy związane z branżą HR – udziela komentarzy eksperckich publikowanych na łamach opiniotwórczych mediów biznesowych, branżowych czy prawnych o zasięgu ogólnopolskim, a także regionalnym. Prelegentka na konferencjach branżowych, specjalistka w programach telewizyjnych i radiowych.

Angażuje się w największe projekty prowadzone przez Grupę Progres, m.in. ogólnopolską Konferencję Kurs na HR, raporty rynkowe oraz analizy branżowe.

Inicjuje i uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do tworzenia miejsc pracy przyszłości m.in. wdrażanie rozwiązań cyfrowych usprawniających realizację zadań i obniżających koszty pracy.

Współtworzyła Kodeks Etyki stanowiący drogowskaz dla podejmowanych przez spółki Grupy Kapitałowej działań w relacjach ze współpracownikami, klientami indywidualnymi i biznesowymi, dostawcami, konkurencją oraz otoczeniem społecznym. Zwolenniczka idei odpowiedzialnego biznesu i orędowniczka inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz potrzebujących wsparcia.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zarządzanie Operacyjne w Przedsiębiorstwie.

Prywatnie mama dwóch córek – Blanki 10 lat i Poli 2 lata. 

W CZYM MOGĘ POMÓC INNYM: Wszelkie kwestie związane z HR’ami – od rekrutacji specjalistów, kadry managerskiej po pracowników tymczasowych, specjalistyczne szkolenia (legalizacja zatrudnienia, kadry i płace, prawne, RODO) czy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.

ZAINTERESOWANIA: podróże i kontakt z naturą. Motoryzacja, sporty i sztuki walki.

grupa progresO FIRMIE: Grupa Progres świadczy nowoczesne usługi HR dla biznesu. Od 20 lat skutecznie zarządza portfelem usług dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb firm. Dzięki doświadczeniu, pasji i odpowiedzialnym decyzjom buduje trwałe relacje, które pomagają naszym Partnerom skupić się na kluczowych obszarach ich działalności biznesowej. Każdego dnia pomagamy Klientom i Pracownikom osiągnąć to, czym dla nich jest sukces.

Rekrutuje pracowników z 4 kontynentów. Znalazła zatrudnienie dla około 250 tysięcy osób i nadal realizuje swoją misję. Uwzględniając potrzeby i zainteresowania pracowników łączy ich z przedsiębiorcami kompletującymi kadrę.

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, kompleksowo realizuje usługi poprzez pięć linii biznesowych:

  • pracy tymczasowej (Progres HR);
  • rekrutacji stałych (Progres Permanent Recruitment);
  • doradztwa biznesowego i szkoleń (Progres Consulting);
  • optymalizacji procesów i kosztów zatrudnienia (Progres Advanced Solutions);
  • usługi legalizacji zatrudnienia pracy cudzoziemców w Polsce (Progres Sevices).

Rocznie zatrudnia ponad 20 tys. pracowników, w tym ponad 50% cudzoziemców i realizuje około 1,5 tys. projektów. Ma kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce i kilka na Ukrainie.

W 2015 roku wdrożyła w życie autorskie wydarzenie skierowane do branży HR – Kurs na HR. To ekspercka konferencja skupiająca środowiska nauki, biznesu i władz samorządowych.

Grupa kapitałowa Progres wielokrotnie była wyróżniana prestiżowymi nagrodami m.in. w 2017 roku została laureatem Diamentów Forbesa, w 2020 roku została uznana w rankingu Gazele Biznesu za drugą najdynamiczniej rozwijającą się firmę w Polsce, w 2021 roku otrzymała Medal Europejski a w 2022 roku tytuł Lidera Polskiej Gospodarki oraz Ambasadora Polskiej Gospodarki.

Misję Grupy Progres opieramy na trzech filarach:

1.INTEGRACJA

Łączy światy pracownika i pracodawcy oraz integrujemy partnerów biznesowych. Pomaga nawiązywać kontakty, utrzymywać pozytywne relacje z uczestnikami rynku wspierającymi się w sferze zawodowej. 

2.EDUKACJA

Edukuje wielowymiarowo, analizujemy zjawiska, doradza interesariuszom i wskazuje kierunki działań prowadzących do rynku pracy przyszłości. Inicjuje i wspiera wszelkie projekty pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pokazujące świat z innej perspektywy.

3.ROZWÓJ

Swoimi działaniami realnie wpływa na rozwój oraz integrację światów biznesu, nauki i samorządów. Tworzy ścieżki rozwoju podnoszące jakość życia każdego człowieka, dając mu poczucie bezpieczeństwa, a także wiele perspektyw na przyszłość.

Kontakt: www.grupaprogres.pl

Poznaj również