Krystyna Stawecka – autorka opracowań naukowych z dziedziny sztuki i teologii ikony. Doświadczona realizatorka wielu projektów z zakresu konserwacji ikon, wystawiennictwa i zakupu dzieł sztuki do kolekcji muzealnej.krystyna stawecka

Twórca renomowanego Muzeum Ikon w Supraślu. Autorka scenariusza wystawy stałej tegoż muzeum. Inicjatorka budowy kolekcji ikon współczesnych w Muzeum Ikon w Supraślu. Krystyna Stawecka jest pomysłodawcą i realizatorką Międzynarodowego Konkursu Ikonograficznego „Nowa Epifania Piękna”

Zainteresowania

Rozwój osobisty, sztuka, szeroko rozumiana kultura.

Art of the Icon

art of the icon - galeria ikon współczenychArt of the Icon to galeria internetowa zajmująca się nowym zjawiskiem w kulturze Europy zachodniej XXI w., jakim jest ikona współczesna.

Zajmuje się sprzedażą ikon współczesnych oraz promocją tej twórczości w Polsce i za granicą. Także organizacją wystaw, spotkań autorskich. Prowadzi działalnością wydawniczą (katalogi wystaw, albumy, opracowania, reprodukcje). Aktualnie z galerią współpracują artyści z Polski i Ukrainy.

Firma jest ukierunkowana na odbiorcę szukającego z jednej strony tradycyjnej ikonografii, z drugiej zaś oryginalnych rozwiązań malarskich, inwencji twórczej, materializującej zjawiska duchowe za pomocą sztuki.

Kontakt: www.artoftheicon.pl

Poznaj również