Krystyna Stawecka: Art of the Icon

Właścicielka Art of the Icon - galerii internetowej prezentującej współczesne ikony. Historyk, muzeolog, teolog, menedżer kultury, kustosz dyplomowany z długoletnim stażem pracy w muzeum.

krystyna stawecka

Autorka opracowań naukowych z dziedziny sztuki i teologii ikony, doświadczona realizatorka wielu projektów z zakresu konserwacji ikon, wystawiennictwa i zakupu dzieł sztuki do kolekcji muzealnej.

Twórca renomowanego Muzeum Ikon w Supraślu oraz autorka scenariusza wystawy stałej tegoż muzeum. Inicjatorka budowy kolekcji ikon współczesnych w Muzeum Ikon w Supraślu, a także pomysłodawca i realizatorka Międzynarodowego Konkursu Ikonograficznego „Nowa Epifania Piękna”

ZAINTERESOWANIA: rozwój osobisty, sztuka, szeroko rozumiana kultura.

ikona współczesnaO FIRMIE: Art of the Icon to galeria internetowa zajmująca się nowym zjawiskiem w kulturze Europy zachodniej XXI w., jakim jest ikona współczesna.

Zajmuje się sprzedażą ikon współczesnych oraz promocją tej twórczości w Polsce i za granicą, a także organizacją wystaw, spotkań autorskich i działalnością wydawniczą (katalogi wystaw, albumy, opracowania, reprodukcje). Aktualnie z galerią współpracują artyści z Polski i Ukrainy.

Firma jest ukierunkowana na odbiorcę szukającego z jednej strony tradycyjnej ikonografii, z drugiej zaś oryginalnych rozwiązań malarskich, inwencji twórczej, materializującej zjawiska duchowe za pomocą sztuki.   

Kontakt: www.artoftheicon.pl