Wspiera spółki kapitałowe i osobowe z branży handlowej i usługowej w bieżącej obsłudze korporacyjnej, tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych.

Specjalistka w zakresie inwestycji kapitałowych w start-upy, doradza założycielom, inwestorom i aniołom biznesu przy opracowania transakcji i umów inwestycyjnych, w trakcie negocjacji oraz na dalszych etapach rozwoju start-upów.

Specjalizuje się również w wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dla branży e-commerce, opracowywaniu dokumentacji sklepów internetowych oraz marketingu w Internecie. 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek handlowych łączy z aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Doradza przedsiębiorczyniom przy tworzeniu i rozwoju własnych marek osobistych oraz popularyzuje prowadzenie działalności gospodarczej jako formę aktywizacji zawodowej kobiet. W ramach działalności pro bono angażuje się również w pomoc prawną w zakresie ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła studia magisterskie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego w prasie ogólnopolskiej, specjalistycznej oraz naukowej.

W CZYM MOGĘ POMÓC

W zakresie świadczonych usług prawnych specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, w tym doradztwie na rzecz organów i sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej; tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu i likwidacji działalności.

Doradza również przy zakładaniu i prowadzeniu biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w obszarze e-commerce.

Zapewnia ponadto obsługę inwestycji kapitałowych z udziałem start-upów oraz doradza w obszarze umów cywilnoprawnych dla klientów biznesowych i prywatnych, uczestniczy w negocjacjach z kontrahentami.

Oferuje również autorskie szkolenia i warsztaty.

ZAINTERESOWANIA: Od lat aktywnie praktykuje jogę. Pasjonatka literatury.

O FIRMIE: Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zych została założona w 2018 roku.

Wartości utożsamiane przez Kancelarię koncentrują się na wyspecjalizowanej wiedzy, rzetelności wykonywanych usług i wzajemnym zaufaniu w kontaktach z klientami.

Kancelaria została stworzona z myślą o tworzeniu firmy prawniczej w oparciu o własne zasady i wartości, z myślą o stworzeniu wyspecjalizowanej kobiecej marki osobistej w branży usług prawnych. Wspieram przedsiębiorców i rozwijam kancelarię na zasadzie partnerstwa w biznesie, strategii win-win. Przynosi to satysfakcję zawodową i motywuje do nowych wyzwań.

Motto: Legal Insight. Business Instinct.

Kancelaria w prowadzonej działalności z zaangażowaniem i pasją podchodzi do zindywidualizowanych potrzeb biznesowych klientów, zachowując najwyższe standardy oraz jakość świadczonych usług.

Kontakt: www.zych-kancelaria.pl

Poznaj również