Katarzyna Cierpka

Mentor różnic kulturowych oraz facylitator spotkań biznesowych.

Posiada 23 lata doświadczenia w prywatnym biznesie i 18 lat doświadczenia pracy w międzynarodowych projektach dla korporacji w Polsce, USA i Niemczech. Doradza w przekształceniach firm. Na potrzeby poszczególnych zadań lub kontraktów buduje zespoły eksperckie.  

Lubię pracować w projektach biznesowych kocham przedsięwzięcia, które mają swój cel oraz początek i koniec.

Wsparła wiele firm z różnych obszarów w następujących tematach:

 • Motywowanie pracowników;
 • Compliance;
 • Change management – Zarządzanie zmianą;
 • Płynność finansowa;
 • Podział zadań i czas pracy;
 • Z firmy papierowej do firmy na laptopie.

Projekty biznesowe

Dlaczego projekty biznesowe?

W CZYM MOŻE POMÓC INNYM:

 • Project Management – Zarządzanie projektami i procesami
 • Change Management – Reorganizacji i restrukturyzacja oraz mniejsze wprowadzanie zmian
 • CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

ZAINTERESOWANIA: Sporty siłowe, wędrówki piesze, psychologia biznesu

O FIRMIE: Misją działań jest wsparcie i tworzenie firm działających jak w szwajcarskim zegarku. Firm doskonałych, czyli dochodowych, z zaangażowanymi pracownikami i otwartymi na nowe możliwości rynkowe.

W ofercie można znaleźć różne usługi wspierające działania firm, m.in.:

 • Opisanie procesów i procedur Twojej firmy aby każdy wiedział co i kiedy ma zrobić, również kiedy Ciebie przez chwilę lub dłużej nie będzie na miejscu. To zwiększy efektywność i wydajność oraz wprowadzi harmonię.
 • Zorganizowanie podziału zadań, aby maksymalnie wykorzystać potencjał każdego z pracowników a nie dawać im zadań, do których nie są stworzeni i firma tylko na tym traci.
 • Ustawienie finansów tak aby zagwarantować firmie płynność finansową 

Firmy mogą skorzystać z opcji „Rewolucje Firmowe”, w ramach których możliwe jest przeprowadzenie diagnozy. Można porównać ją do audytu, który pokaże co dzieje się aktualnie w firmie i dlaczego. Wspólnie z klientem definiuje obszary do pracy i wprowadzenia zmian oraz usprawnień. 

Zajmuje się także Społeczną Odpowiedzialnością, wierząc, że warto w działaniach biznesowych warto uwzględnić interes społeczny, ochronę środowiska oraz relacje z interesariuszami. W takich firmach obok wymogów formalnych i prawnych to człowiek jest ważny.

Pracuje bazując na metodologii IPMA podzielając wizję International Project Management Association: ‘’A world in which all projects succed’’, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: ‘’świat w którym wszystkie projekty będę kończyły się sukcesem’’. IPMA to międzynarodowa federacja stowarzyszeń zmierzająca do popularyzacji wiedzy na temat zarządzania projektami, która została powołana do życia w 1965 roku jako IMSA.

Kontakt: www.katarzynacierpka.com

Poznaj również