Jolanta Suława

W 1993 roku związała się z Dolnośląskim Zakładem Termoenergetycznym, gdzie nieprzerwanie była członkiem lub prezesem zarządu. W 2007 roku Jolanta Suława została prezesem firmy DZT Service, od 2008 roku jest to spółka prywatna, w której ma ponad 75% udziałów.

Posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego, uprawnienia audytora energetycznego oraz zarządcy nieruchomości.

Posiada wykształcenie wyższe techniczne magisterskie na Politechnice Wrocławskiej oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu. W biznesie od 40 lat, z czego 28 lat pracy w branży ciepłowniczej.

Prywatnie ma dwoje dzieci i czworo wnuków w wieku 8, 10, 16 i 17 lat.

Zainteresowania

Nordic walking, narciarstwo i pływanie. Interesuję się sportem oraz aktualną sytuacja gospodarczą w Europie i na świecie.

W czym mogę pomóc innym

Nieustannie staram się prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie. Od lat wspieramy ciekawe i rozwojowe inicjatywny regionalne. Współpracujemy z wałbrzyskim BWA „Zamek Książ”. Dzięki wsparciu finansowemu możliwa jest promocja twórczości artystów lokalnego środowiska. Istotne są dla mnie także dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe – Klub Kolarski LKKS Górnik oraz Klub Pływacki Rekin, w których wspieramy młode talenty i jesteśmy niezwykle dumni z ich sukcesów– mówi Jolanta Suława.

DZT Service

DZT serviceFirma powstała w roku 1991 jako wykonawcza na potrzeby energetyki cieplnej, wykonywanie sieci cieplnych, węzłów, kotłowni, usługi serwisowe kotłowni, usługi laboratoryjne dla potrzeb badania jakości węgli i wody. Oferta w zakresie wykonawstwa i modernizacji jest skierowana zarówno do dużych firm ciepłowniczych jak również do szpitali, szkół.

Sukcesy i plany spółki DZT Service

W ostatnich latach firma przeszła wiele znaczących zmian. Osiągnęliśmy nasz główny cel: ze struktur dawnego DZT wyodrębnione zostały trzy niezależne spółki: DZT Service, DZT Service and Heat oraz DZT Ciepło. Każdy z podmiotów specjalizuje się w innych dziedzinach i dysponuje zespołem fachowców. Staliśmy się doświadczonym i wiarygodnym partnerem w zakresie wykonywania inwestycji oraz remontów w ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji oraz systemach solarnych.

W DZT Service skupiamy się na jakości świadczonych przez nas usług. Nasi klienci mają pewność, że działamy zgodnie z przyjętymi ogólnoświatowymi normami. W 2012 roku wysokie standardy systemu zarządzania jakością zostały potwierdzone uzyskaniem przez nas certyfikatu ISO 9001. Otrzymaliśmy również Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, co świadczy o sprawnym i zgodnym z wymaganiami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wiedza oraz ponad 25-letnie doświadczenie pozwalają na realizację usług według najwyższych standardów.

Usługi w DZT Service

  • roboty instalacyjne, hydrauliczne, elektryczne i budowlane,
  • serwis, AKP, pomiary, obsługa kotłowni, obsługa węzłów cieplnych,
  • produkcja i sprzedaż energii cieplnej,
  • analizy chemiczne węgla i wody.

Montaż:

  • instalacji wodno-kanalizacyjnych;
  • instalacji centralnego ogrzewania;
  • kotłowni gazowych, olejowych oraz węzłów cieplnych, wraz z modernizacją,
  • instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Obsługa inwestycji: w zależności od wymagań klienta, dotyczących zarówno zakresu technicznego, jak i finansowego danego przedsięwzięcia.

Serwis: utrzymanie w pełnej sprawności obiektów objętych serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez 24 godziny na dobę.

Kontakt: www.dztservice.pl

Poznaj również