Jolanta Kałuża

Przebyła długą drogę, od prowadzonego w swoim domu „Domowego Przedszkola”, aż po Zespół Szkół Prywatnych o powierzchni kampusu ponad 3000 m.kw., obejmujący „Domowe Przedszkole”, „Szkołę jak Dom”, szkołę międzynarodową akredytowaną przez Cambridge „Complex of Silesian International Schools”, a także Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza realizujące program Polskiej Matury oraz Matury Międzynarodowej IB-DP.

Stale dąży do rozwoju. W roku akademickim 1987/88 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia, a następnie kolejne studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Regularnie uczestniczy w edukacyjnych konferencjach, tak krajowych, jak i europejskich. Przez trzy kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Należała również do polsko-czesko-słowackiej organizacji Middle European Organization of Private Schools.

Prywatnie dumna mama dwójki wspaniałych dzieci oraz babcią czworga fantastycznych wnucząt.

W CZYM MOGĘ POMÓC INNYM: Uważam, że moje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoły i wiedza z zakresu dydaktyki, metodyki i pedagogiki mogłyby być pomocne dla młodych nauczycieli oraz pedagogów.

ZAINTERESOWANIA: Pedagogika, psychologia, podróże.

O FIRMIE:

We wrześniu 1991 roku założyła „Domowe Przedszkole”, początkowo dla niewielkiej grupy ośmiorga dzieci. Wszystkie zajęcia prowadziła osobiście. Pracowała samodzielnie, według metody Steinera (nauczanie kompetencji autorytetem nauczyciela). Stosowała metody Hany Tymichowej (umiejętności grafomotoryczne, nauka przez teatr, inscenizacja w języku angielskim, dramy).

1 września 1992 roku rozpoczęła działalność Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”. Naukę rozpoczęło 27 uczniów. Zatrudniała wówczas pięciu nauczycieli. Wkrótce liczba uczniów wzrosła ponad dwukrotnie, co pozwoliło na otwarcie nie dwóch, ale pięciu klas. 14 października 1993 r., w Święto Edukacji Narodowej, placówce nadano nazwę – Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”.

Tym, co bardzo różniło „Szkołę jak Dom” od szkół publicznych, były małe grupy uczniów. Rzeczywistość post-PRL-u to przepełnione sale lekcyjne liczące 35-40 uczniów, do których przydzielono jednego nauczyciela lub wychowawcę.

Moją ideą było stworzenie szkoły jak dom, z przyjazną atmosferą wzajemnego szacunku, zrozumienia i tolerancji, zachęcającą do nauki i stawania się obywatelami świata. Zawsze koncentrowałam się na innowacjach edukacyjnych.

Wdrażała ideę, że uczeń jest podmiotem, a nie przedmiotem edukacji. Kultura pedagogiczna reprezentowana w „Szkole jak Dom” oraz placówkach siostrzanych jest zorientowana na dziecko.

Zawsze wdrażaliśmy nowoczesne metody nauczania i aktywizowaliśmy uczniów. Zdecydowaliśmy się odrzucić metody podawcze na rzecz metod empirycznych, wycieczek terenowych, wielu zajęć sportowych i nauczania języków obcych od najmłodszych lat.

Szkoła podstawowa to jeden z najważniejszych etapów edukacji. Spod opieki troskliwych rodziców dziecko trafia w wir szkolnej edukacji i zabaw. Trzeba zrobić wszystko, aby okres nauki w szkole podstawowej był czasem odkrywania cudów otaczającego nas świata. Nasza szkoła nie bez powodu nosi nazwę „Szkoła jak dom”, ponieważ staramy się, aby pobyt w niej był jak najbardziej przyjemny, aby obfitował w liczne pozytywne doświadczenia, rozwijał ducha i ciało młodego człowieka, którego edukacja i wychowanie rodzice powierzają naszej Placówce.

Kontakt: www.nasze-szkoly.edu.pl

Poznaj również