Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert rynku nieruchomości. Swoim klientom pomaga podjąć trafne decyzje na różnych etapach procesu inwestycyjnego na terenie całego kraju. Od 2020 r. prowadzi własną działalność. Wcześniej przez 13 lat pracowała w dziale wycen i doradztwa międzynarodowej firmy CBRE. Zdobyła bogate doświadczenie w wycenie nieruchomości komercyjnych: centrów handlowych, budynków biurowych, nieruchomości magazynowych, hoteli oraz gruntów inwestycyjnych.

Posiada certyfikat Związku Banków Polskich uprawniający do sporządzania operatów szacunkowych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości i analizy rynku. Członkini Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości Politechniki Warszawskiej.

W CZYM MOŻE POMÓC INNYM: Pomaga podejmować trafne decyzje na rynku nieruchomości: analiza, prognoza, wycena, doradztwo.

ZAINTERESOWANIA: Ogród, książka, podróże.

O FIRMIE: Firma istnieje od 2020 roku. Oferta skierowana jest do inwestorów, funduszy inwestycyjnych, deweloperów, przedsiębiorstw, które są lub będą właścicielami nieruchomości, banków, ale także do osób indywidualnych. Obejmuje:

WSPARCIE INWESTORA:

 • Pomoc w procesie decyzyjnym – analizy, kalkulacje;
 • Ułożenie i dywersyfikacja portfela, podporządkowane celom i preferencjom inwestora (ryzyko, stopy zwrotu, zaangażowanie kapitałowe, czasowe i strukturalne).

WYCENY NIERUCHOMOŚCI:

 • Z sektora: biurowego, handlowego, mieszkaniowego, magazynowego, przemysłowego, hotelowego, gruntów inwestycyjnych i rolnych, także nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego, na każdym etapie realizacji;
 • Na cele: kredyt bankowy, inwestor zewnętrzny, zawarcie transakcji, negocjacje, podział, aport do spółki, raportowanie wartości udziałowcom, cele księgowe i inne.

ANALIZY:

 • Rynku nieruchomości, sektory: biurowy, handlowy, mieszkaniowy, przemysłowy, magazynowy, hotelowy, grunty o różnym przeznaczeniu;
 • Nieruchomości i jej potencjału, jak np. szacowane stawki czynszu w oparciu o wiedzę nt.: konkurencji na rynku lokalnym, charakterystyki nieruchomości, zasięgu jej oddziaływania, danych ekonomicznych i demograficznych regionu;
 • Wrażliwości projektów inwestycyjnych – rozpoznanie szans i ryzyk, obliczenie ich wpływu na powodzenie zamierzeń.

DORADZTWO W ZAKRESIE:

 • Najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania lub użytkowania nieruchomości (tzw. analizy „highest and best use”). Jaki sposób wykorzystania daje najwyższe dochody, zwiększając przy tym wartość nieruchomości?;
 • Czy inwestycja się w ogóle opłaca?;
 • Optymalizacji portfela nieruchomości: ocena potencjału poszczególnych nieruchomości, zdefiniowanie kolejnych kroków na bazie strategii biznesowej klienta (ekspansja lub sprzedaż wybranych aktywów, rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania wybranych nieruchomości);
 • Ekonomicznych skutków decyzji biznesowych, np. wpływu warunków najmu oraz sposobu rozliczania kosztów operacyjnych na: przepływy finansowe, wartość nieruchomości, jej atrakcyjność pod kątem inwestycyjnym;
 • Zarządzania aktywami i możliwościami rozwoju nieruchomości.

SPRZEDAŻ LUB ZAKUP NIERUCHOMOŚCI:

 • Wyznaczenie kryteriów, którymi mają się charakteryzować nabywane nieruchomości zgodnie ze strategią biznesową Klienta, analiza rynku, stworzenie listy potencjalnych zbywców, wyszukanie odpowiedniej nieruchomości, sformułowanie argumentów do negocjacji, wsparcie procesu transakcji;
 • Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: kompletowanie dokumentów, przygotowanie prezentacji i strategii marketingowej, stworzenie profilu nabywcy oraz listy potencjalnych nabywców, wsparcie procesów negocjacji i sprzedaży nieruchomości.

Kontakt: www.bestvalue.pl

Poznaj również