Rzeczoznawca majątkowy. Ekspertka rynku nieruchomości. Biegła wyceny przedsiębiorstw.

Pomagam podjąć trafne decyzje na różnych etapach procesu inwestycyjnego, zakupu lub sprzedaży, aportu, w sytuacji konfliktu czy pozyskiwania finansowania.

Działam na terenie całego kraju. Mam ponad 15-letnie doświadczenie, w tym ponad 10 lat w dziale wycen i doradztwa międzynarodowej firmy.

Posiadam bogate doświadczenie w wycenie nieruchomości komercyjnych: centrów handlowych, budynków biurowych, nieruchomości magazynowych, hoteli oraz gruntów inwestycyjnych i rolnych.

Prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu wyceny, analizy nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji.

Jestem Członkinią Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe” Akademii Leona Koźmińskiego.

ZAINTERESOWANIA: Ogród, książka, podróże.

O FIRMIE: Firma istnieje od 2020 roku. Oferta skierowana jest do inwestorów, funduszy inwestycyjnych, deweloperów, przedsiębiorstw, które są lub będą właścicielami nieruchomości, banków, ale także do osób indywidualnych. Obejmuje:

WSPARCIE INWESTORA:

 • Pomoc w procesie decyzyjnym – analizy, kalkulacje;
 • Ułożenie i dywersyfikacja portfela, podporządkowane celom i preferencjom inwestora (ryzyko, stopy zwrotu, zaangażowanie kapitałowe, czasowe i strukturalne).

WYCENY NIERUCHOMOŚCI:

 • Z sektora: biurowego, handlowego, mieszkaniowego, magazynowego, przemysłowego, hotelowego, gruntów inwestycyjnych i rolnych, także nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego, na każdym etapie realizacji;
 • Na cele: kredyt bankowy, inwestor zewnętrzny, zawarcie transakcji, negocjacje, podział, aport do spółki, raportowanie wartości udziałowcom, cele księgowe i inne.

ANALIZY:

 • Rynku nieruchomości, sektory: biurowy, handlowy, mieszkaniowy, przemysłowy, magazynowy, hotelowy, grunty o różnym przeznaczeniu;
 • Nieruchomości i jej potencjału, jak np. szacowane stawki czynszu w oparciu o wiedzę nt.: konkurencji na rynku lokalnym, charakterystyki nieruchomości, zasięgu jej oddziaływania, danych ekonomicznych i demograficznych regionu;
 • Wrażliwości projektów inwestycyjnych – rozpoznanie szans i ryzyk, obliczenie ich wpływu na powodzenie zamierzeń.

DORADZTWO W ZAKRESIE:

 • Najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania lub użytkowania nieruchomości (tzw. analizy „highest and best use”). Jaki sposób wykorzystania daje najwyższe dochody, zwiększając przy tym wartość nieruchomości?;
 • Czy inwestycja się w ogóle opłaca?;
 • Optymalizacji portfela nieruchomości: ocena potencjału poszczególnych nieruchomości, zdefiniowanie kolejnych kroków na bazie strategii biznesowej klienta (ekspansja lub sprzedaż wybranych aktywów, rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania wybranych nieruchomości);
 • Ekonomicznych skutków decyzji biznesowych, np. wpływu warunków najmu oraz sposobu rozliczania kosztów operacyjnych na: przepływy finansowe, wartość nieruchomości, jej atrakcyjność pod kątem inwestycyjnym;
 • Zarządzania aktywami i możliwościami rozwoju nieruchomości.

SPRZEDAŻ LUB ZAKUP NIERUCHOMOŚCI:

 • Wyznaczenie kryteriów, którymi mają się charakteryzować nabywane nieruchomości zgodnie ze strategią biznesową Klienta, analiza rynku, stworzenie listy potencjalnych zbywców, wyszukanie odpowiedniej nieruchomości, sformułowanie argumentów do negocjacji, wsparcie procesu transakcji;
 • Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży: kompletowanie dokumentów, przygotowanie prezentacji i strategii marketingowej, stworzenie profilu nabywcy oraz listy potencjalnych nabywców, wsparcie procesów negocjacji i sprzedaży nieruchomości.

Kontakt: www.bestvalue.pl

Poznaj również