Ewa Kot

 

Przeszła wszystkie szczeble kariery pracując w dużych organizacjach. Zdobywając doświadczenie pracy z ludźmi zdecydowała poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i dzielić się z innymi, aby mogli rozwijać swoje kompetencje i uwierzyć w siebie.

Certyfikowany coach. Wspiera innych ludzi w określeniu własnego potencjału i wyznaczaniu drogi. Współtowarzyszy w poszukiwaniu i wyznaczaniu celów, które pomagają osiągnąć poczucie szczęścia, pewności siebie i gratyfikacji finansowej.

Specjalistka psychologii pozytywnej. Absolwentka Psychologii Pozytywnej na SWPS w Warszawie. Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. 

W 2019 roku ukończyła 12 – miesięczny kurs Business Coaching Diploma II stopnia w PwC, certyfikowany przez EMCC – organizację pionierską, powstałą w 1992 roku, obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzie pracy z kartami metaforycznymi Sto MAP do Celu Macieja Bennewicza.

Wyznaje zasadę: Jeśli myślisz, że możesz wszystko to masz rację.

„Moją misją życiową jest współtowarzyszenie drugiemu człowiekowi w zmianie w odpowiedzi na dylematy, które do niego przychodzą w akceptacji siebie. Każdy człowiek jest piękny, kompletny i pełen zasobów”.

Wiceprezes Fundacji „Cud Miłości”, zajmującej się niesieniem pomocy osobom dotkniętym problemem bezpłodności i niepłodności, które potrzebują pomocy z uwagi na niedostatek środków finansowych. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, w tym przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat bezpłodności i niepłodności. Wszechstronne wsparcie przyszłych rodziców w dostępie do badań medycznych.

Szczęśliwa żona i mama 3 dzieci.

W CZYM MOŻE POMÓC INNYM: W dążeniu do realizacji celów, do ustalania tych celów. W motywowaniu, w rozwiązywaniu życiowych dylematów.

ZAINTERESOWANIA: Człowiek i jego deficyty.

O FIRMIE: W swojej ofercie posiada pracę indywidualną i warsztatową z ludźmi biznesu na stanowiskach managerskich lub aspirujących do stanowisk zarządzających. 

Wspiera ludzi w określeniu własnego potencjału i wyznaczaniu drogi. Współtowarzyszy w poszukiwaniu i wyznaczaniu celów, które pomagają osiągnąć poczucie szczęścia, pewności siebie i gratyfikacji finansowej.

Zachęca do szukania swoich mocnych stron, ale życie w zgodzie ze sobą w myśl motta: „Bądź sobą wszystkie inne miejsca są już obsadzone”.

fot. Jakub Obarek

Poznaj również