dorota rycharska

Dorota Rycharska łączy projektowanie rozwiązań (procesów, doświadczeń klienta) z zarządzaniem i przywództwem. Jedynie liderzy otwarci na ludzi i nowe pomysły mają szansę na rozwój. To oni będą wyznaczali kierunki działania i wyróżnią się na rynku podobnych produktów i usług.

Przez 15 lat pełniła funkcje zarządcze Grupie PZU w obszarze sprzedaży i back-office. Uczestniczyła w ogólnopolskich projektach wdrażających zintegrowane zmiany w obszarze sprzedaży/back-office/finansów. Od 5 lat rozwija i wspiera w transformacjach firmy sektora MŚP.

Wielokrotnie stawałam w roli lidera zespołów, a dzięki wypracowanym metodom pomagam sprawnie przeprowadzać procesy zmiany w firmach– mówi Dorota Rycharska.

W czym mogę pomóc innym

W wymianie doświadczeń w budowaniu i optymalizowaniu efektywnych procesów w firmach. Dostosowaniu firmy do zmieniających się warunków rynkowych wykorzystując równowagę między kontrolą i elastycznością w biznesie, rozwoju kompetencji menadżerskich, motywowania i rozwoju zespołu.

 #AgileBiznes

Idea #AgileBiznes skupia się na realizacji projektów opartych na wiedzy i doświadczeniu menadżerskim, zwinnym dostosowywaniu się do oczekiwań klientów i rynku oraz wykorzystaniu najlepszych rozwiązań modelu pracy projektowej oraz kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Firma istnieje od 4 lat, wspiera mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe i średnie firmy w rozwoju biznesu. Prowadzi projekty w ramach:

  • wdrażania zamian,
  • budowania biznesu od podstaw,
  • konsultingu menadżerskiego,
  • szkoleń dla firm.

AgileBiznes specjalizuje się w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw – w latach 2019/2020 zrealizowało wraz z zespołem prawie 500 usług tego typu, współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi z Polski. 

AgileBiznes jest certyfikowaną firmą szkoleniowo – doradczą, posiada certyfikat SUS 2.0 oraz jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Zakres działania

Działa w 4 obszarach: strategia, procesy, zespół, lider. Dotyczy to w szczególności:

  • diagnozowanie i definiowanie strategii firmy, wpływające na zwiększenie zysków firmy w oparciu o bazę potrzeb klientów,
  • tworzenie modelu biznesu,
  • usprawnienie działania firmy pod kątem procesów wewnętrznych,
  • definiowanie ścieżek klienta z wykorzystaniem Design Thinking,
  • zaangażowanie menadżerów w procesy zmiany, modelowanie pracy liderów.

Kontakt: www.agilebiz.pl

Poznaj również

Aleksandra Rymsza

Magdalena Zagalska

Anna Zawadzka

Monika Koszewska

Małgorzata Kotlonek

Brygida Beck

Anna Nowakowska

Agnieszka Plencler