brygida beck

fot. Piotr Oleś

Brygida Beck- absolwentka Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1989 do 2006 roku pracowała w Śląskiej Akademii Medycznej w Zakładzie Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii w Zabrzu. Prowadziła wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego oraz Wydziału Zdrowia Publicznego.

Posiada specjalizację z diagnostyki laboratoryjnej oraz laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Autorka licznych publikacji, w tym prac oryginalnych, prac poglądowych, skryptów akademickich oraz doniesień zjazdowych. Prowadziła również badania naukowe.

W latach 2006-2009 pracowała w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu na stanowisku kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Mogę powiedzieć o sobie, że jestem doświadczonym diagnostą laboratoryjnym oraz nauczycielem akademickim, a swoją wiedzę chętnie przekazuję innym. Dzięki swojemu doświadczeniu pomagam zmieniać „na plus” Medyczne Laboratoria Diagnostyczne– mówi Brygida Beck

W ramach współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich. Brygida Beck była też opiekunem grupy studentów II roku Wydziału Lekarskiego, którzy uczestniczyli w konkursie wiedzy biochemicznej „Superhelisa”, a równocześnie członkiem jury tego konkursu.

Była delegatem na Krajowych Zjazdach Diagnostów Laboratoryjnych. W latach 2006-2014 była członkiem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Członek Rady Naukowej czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” do 2018 roku. Od 2018 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Laboratorium Medyczne”.

Nagrody Brygidy Beck

  • nagroda za zajęcie II miejsca w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego ŚAM w 1989 roku
  • I nagroda za pracę naukową przygotowaną przez młodych naukowców na III Symposium on Medical Physics 2000
  • Uhonorowanie statuetką „Wysoki poziom 2007” przez Wydawnictwo Elamed za współpracę w redagowaniu czasopisma „Laboratorium – przegląd ogólnopolski”
  • Wyróżnienie za promowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz aktywne działanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej – Lady Business Awards 2018

Od 2011 do 2017 roku prowadziła Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Opolu.

W roku akademickim 207/2018 prowadziła zajęcia ze studentami Kierunku Lekarskiego i Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH w Radomiu.

W życiu osobistym cenię sobie domowy spokój i ciepło, lubię w wolnych chwilach (choć jest ich niewiele) czytać książki, słuchać muzyki. Lubię też podróżować. Na pytanie: Co jest w życiu najważniejsze? Zawsze odpowiadam: Trzeba być po prostu dobrym człowiekiem- mówi Brygida Beck

Zainteresowania

Medycyna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podróże, książki,

W czym mogę pomóc innym

Doradztwo: badania z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, zarządzanie Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Szkolenia: w zakresie nauk medycznych.

BB-Med Brygida Beck – Diagnostyka laboratoryjna

Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-MedFirma istnieje od 2009 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu medycyny (szczególnie medycznej diagnostyki laboratoryjnej). Promuje zawód diagnosty laboratoryjnego oraz potrzebę wykonywania badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, szczególnie wśród kobiet. Pomaga zmieniać „na plus” Medyczne Laboratoria Medyczne

Kontakt: www.bb-med.pl

Poznaj również

Magdalena Wontek

Julia Romańska

Anna Nowakowska

Anna Czamarska

Iwona Edyta Gałecka

Olga Wilińska

Mirosława Plaza

Anna Moskwa