Anna Szczęśniak: Budowa Pojazdów Specjalistycznych

Od 1992 r. współzałożycielka i dyrektor rodzinnej firmy Budowa Pojazdów Specjalistycznych ze 100% polskim kapitałem. Z wykształcenia magister prawa.

Anna Szczęśniak

Od 1998, po przekształceniu firmy w spółkę, pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2013 wybudowała i przeprowadziła firmę do nowo wybudowanego obiektu o powierzchni 8.000 m2, co pozwoliło na zwiększenie produkcji i zwiększenie zatrudnienia.  Od marca 2015 roku  Pełnomocnik firmy, po udanej sukcesji firmy rolę Prezesa przejął syn Grzegorz.

SZCZESNIAK_logo.jpg

O firmie: Firma powstała w 1992 roku. Od początku działalności zajmowała się remontem i naprawami pojazdów pożarniczych. Na skutek planowego rozwoju przedsiębiorstwa, wraz z nabywaniem doświadczenia, rozpoczęła wykonywanie kompletnych zabudów pożarniczych na podwoziach samochodów ciężarowych.

Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa było rozpoczęcie projektowania i wykonywania kompletnej zabudowy na podwoziach nowych samochodów. W roku 1998 przedsiebiorstwo zostało przekształcone w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Obecnie Firma produkuje samochody specjalne dla: wojska, policji, straży granicznej, służby więziennej i medycznej, pogotowia gazowego. Produkcja specjalizuje się w samochodach: ratunkowo-gaśniczych, ratownictwa technicznego, pożarniczych, laboratoriach przewoźnych, kontenerach   i przyczepach pożarniczych oraz zaporach przeciwpowodziowych.

Kontakt: www.psszczesniak.pl