Posiada ponad czternastoletnie, międzynarodowe doświadczenie w biznesie i zarządzaniu projektami, badaniach i coachingu. Zrealizowała projekty dla różnorodnych klientów krajowych i międzynarodowych, z sektora publicznego, prywatnego i non-profit.

Z pasją tworzy innowacyjne i zrównoważone możliwości biznesowe oraz rozwija kompetencje zawodowe jednostek, zespołów i organizacji. Wykorzystując siłę uczenia się poprzez działanie oraz refleksji, wspiera firmy i organizacje w Azji i Europie w identyfikowaniu i podejmowaniu krytycznych wyzwań. W swoich działaniach dąży do rozwijania ciekawości i przedsiębiorczości ludzi oraz zespołów.

Ukończyła filologię angielską i biznesową i kontynuowała naukę na University of East Anglia (Wielka Brytania), uzyskując tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych i rozwoju. Następnie pracowała dla organizacji międzynarodowych, w tym UNESCO w Grecji, ONZ FAO we Włoszech, Agencji Praw Podstawowych UE w Austrii oraz firmy konsultingowej sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii. 

W 2014 roku przeniosła się do Birmy, gdzie została współzałożycielką Synergia – Consulting & Training. 

W CZYM MOGĘ POMÓC INNYM: 

Coaching:

W swojej karierze Alicja ceni sobie pracę z ludźmi z różnych środowisk. Ostatnie lata spędzone w Birmie utwierdziły ją w przekonaniu, że ludzie i ich rozwój stanowią podstawę jej motywacji zawodowej. W tym kontekście Alicja promuje Action Learning (AL). AL to wysoce praktyczne podejście do skutecznego rozwiązywania problemów dla osób, zespołów i organizacji. Sprzyja innowacyjnym strategiom, rozwijając jednocześnie kompetencje zawodowe. Siłą AL jest wykorzystywanie zbiorowej mądrości i różnorodności oraz czerpanie z różnych perspektyw, środowisk i zachowań, aby osiągnąć optymalne wyniki w stosunkowo krótkim czasie. Pracując w różnych środowiskach międzynarodowych, Alicja była świadkiem różnych wzorców zachowań i interakcji między ludźmi i zdała sobie sprawę, jak często ukryte założenia były przyczyną konfliktów i / lub słabych wyników w pracy. W swoich sesjach coachingowych Alicja zachęca uczestników do stosowania praktycznych modeli myślenia i lepszego postrzegania konsekwencji działań wywołanych niekontrolowanymi myślami i emocjami. Takie podejście może być niezmiernie pomocne w uzyskaniu większej jasności i jedności celu, szczególnie podczas identyfikowania, projektowania i realizacji wspólnych celów. Jeśli chodzi o zwiększanie efektywności biznesowej, Alicja mocno wierzy w siłę współpracy, jasną i regularną komunikację oraz sprzyjające środowisko wspierające podejmowanie świadomego ryzyka. Dlatego jej sesje coachingowe obejmują również zespołowe bezpieczeństwo psychologiczne, które według profesor Harvardu Amy Edmonson jest kluczem do budowania wydajnych zespołów, które działają dobrze, nawet w czasach szybkich zmian.

Consulting:

Dzięki założeniu oraz prowadzeniu firmy w Azji, Alicja zdobyła praktyczną wiedzę w zakresie działalności gospodarczej oraz inwestycji (wdrożyła badania rynkowe oraz ewaluacje), jak również w prowadzeniu działalności dobroczynnej.  

ZAINTERESOWANIA: Ludzie, kultura i natura w różnych zakątkach świata, zwierzęta (w szczególności koty) sport (różne dyscypliny, jazda na rowerze, sztuki walki – bando – birmański kick-boxing, tenis, pływanie, narty), rozwój osobisty/duchowy, medytacja, joga, mindfullness, zgłębianie różnych teorii, filozofii. Wegetarianka z ponad dwudziestoletnim stażem. 

O FIRMIE:

Synergia – Consulting & Training, założona w 2014 w Birmie. Laosie i Kambodży. Misją Synergii jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Birmy (oraz krajów sąsiednich), poprzez wdrażanie projektów rozwojowych i budowanie potencjału lokalnych i międzynarodowych pracowników, zespołów i organizacji. Synergia promuje również współpracę Mjanmy a krajami europejskimi, głównie poprzez transfer technologii i wiedzy.

Od rozpoczęcia swojej działalności zrealizowała 40 projektów dla organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i publicznego. Wśród klientów znaleźli się: Unia Europejska, IFC, Bank Światowy, agencje ONZ, darczyńcy bilateralni, firmy sektora prywatnego: De Heus, Deloitte, Fibrain, Fundacja C&A, Landell Mills oraz ministerstwa w Birmie odpowiedzialne za edukację, rolnictwo, planowanie i finanse.

Oferuje usługi: Rozwój i zarządzanie biznesem, mobilizacja zasobów ludzkich i finansowych, rekrutacja, formułowanie, zarządzanie i ewaluacja projektów, research – badania i oceny, szkolenia i coaching.

Synergia – Coaching – oddział Synergii w Europie, skupiającej się na prowadzaniu programów coachingowych.

Kontakt:
www.synergia-consulting.com
www.synergia-coaching.pl
www.synergia-coaching.org

Poznaj również