CSR w firmie – 10 pytań i odpowiedzi

Prowadząc firmę, warto nieść jak najwięcej korzyści otoczeniu. Czym jest CSR? Jakie działania podejmować? Krótko na najważniejsze pytania o społeczną odpowiedzialność biznesu odpowiedziała Jolanta Suława Prezes Grupy DZT, dla której CSR to przede wszystkim pewność, że nie działa się w próżni.

1. Co to jest CSR (Corporate Social Responsibility)?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to dobrowolne uwzględnienie przez przedsiębiorstwa interesów społecznych i ochrony środowiska.

2. Czym jest CSR dla biznesu?

Korzyści płynące ze społecznej odpowiedzialności biznesu to między innymi przewaga konkurencyjna, reputacja, dobre relacje z instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami, mediami. Podjęte działania umożliwiają także dotarcie do kolejnych potencjalnych klientów. Oprócz rozpoznawalności marki, CSR pozwala na zaangażowanie pracowników, widzących, że firma, którą tworzą, dba o interesy społeczne i/lub środowisko.

3. Czy są gdzieś określone normy społecznej odpowiedzialności biznesu?

Tak, można je znaleźć w ISO 26000, które jest Normą Międzynarodową, zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.

4. Jakie są obszary działania CSR?

Obszary działania CSR zawarte w normie ISO 26000 to:
 ład organizacyjny,
 prawa człowieka,
 stosunki pracy,
 środowisko,
 sprawiedliwe praktyki rynkowe,
 relacje z konsumentami,
 zaangażowanie społeczne.

5. Jakie są narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu?

Wachlarz działań i narzędzi jest szeroki. Najważniejszym aspektem jest efekt – pozytywny skutek dla interesariuszy lub środowiska. Firmy często przekazują zyski na konkretny cel, stają się sponsorami wydarzeń dla młodzieży lub seniorów, budują miejsca rekreacji, edukują poprzez kampanie społeczne w mediach, biorą pod opiekę zwierzęta lub zagrożone tereny przyrodnicze.

6. Czy zawsze trzeba dobierać działania do profilu firmy?

Jest to częsta praktyka, lecz nie zawsze stosowana. W Grupie DZT, która działa w branży ciepłowniczej, w ramach CSR-u prowadzimy kampanię antysmogową „Każdy zasługuje na czyste powietrze”. Edukujemy społeczność lokalną, mówiąc o zagrożeniach smogu, sponsorujemy utrzymanie czujnika jakości powietrza, który zlokalizowany jest w centrum Świebodzic, czyli tam, skąd pochodzi nasza firma. Nie poprzestajemy jednak na działaniach związanych tylko z branżą, w której funkcjonujemy. Wspieramy dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe, fundując nagrody, wyjazdy na turnieje, stroje sportowe. Jest to dla nas prospołeczna postawa, ponieważ ważny jest dla nas rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie ich pasji i talentów, a także dbałość o ich zdrowie.

7. Ile kosztuje CSR?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć konkretnie, bo wiele zależy od podjętych działań. Może być to określona kwota przyznana na społeczną odpowiedzialność biznesu miesięcznie lub rocznie, albo czas pracowników poświęcony na podjęte działania. Nie musi być to duża suma, ale ważna jest sumienność. Czasem niewielkie wsparcie może okazać się kluczowe dla danej organizacji.

8. Kto koordynuje działania CSR w firmie?

Zazwyczaj jest do tego specjalnie oddelegowany pracownik. Często CSR-em zajmuje się dział marketingu firmy, dział HR lub zatrudniona agencja zewnętrzna. W mniejszych przedsiębiorstwach zdarza się, że odpowiada za nie właściciel lub prezes spółki.

9. Jak CSR wpływa na zaangażowanie pracowników?

To bardzo dobry pomysł na integrację. Działania, w które mogą zaangażować się pracownicy, pozwalają im lepiej się poznać, inaczej spędzić wspólny czas, a także razem zrobić coś dobrego – nie tylko w pracy. CSR wzbudza w członkach zespołu poczucie, że tworzą firmę, która nie jest obojętna na losy społeczeństwa czy natury. Co istotne, badania wskazują, że młode pokolenie ceni sobie społeczną odpowiedzialność biznesu, a przy wyborze pracodawcy, zdecyduje się na tego, który aktywnie działa w tym obszarze.

10. Gdzie szukać inspiracji do działań?

Najlepszym źródłem jest społeczność lokalna i pracownicy, którzy jeszcze chętniej się zaangażują, jeśli zrealizowany będzie zgłoszony przez nich pomysł. Należy obserwować swoje środowisko, jego potrzeby, bieżące działania i kierunek, w jakim się rozwija – tam na pewno znajdzie się inspiracja. Co roku najciekawsze działania CSR-owe firm dokumentowane są w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Masz pytania o doświadczenia związane z podejmowaniem działań CSR?

Zajrzyj na naszą stronę: http://www.dztservice.pl/csr/

 


Udostępnij