Wszyscy możemy być mistrzami zrównoważonego rozwoju!

Wielu z nas kojarzy kwiecień - Miesiąc Ziemi - z nadejściem wiosny, przypominając o tym, jak ważna jest troska o naszą planetę i ochrona naszego naturalnego otoczenia. Ponieważ zegar zmian klimatycznych wciąż tyka, niezwykle ważne jest to, aby firmy odgrywały swoją rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości - czy to pod względem opracowywania ekologicznych produktów, wykorzystywania swoich technologii do czynienia dobra, czy też wprowadzania bardziej zrównoważonych modeli i praktyk biznesowych.

Pandemia COVID-19 przypomina nam o innym zjawisku, które w równie negatywny sposób oddziałuje na nasze życie – kryzysie klimatycznym. Podobieństw jest wiele, bo zarówno jeden jak i drugi wymagają globalnej reakcji, zastosowania długoterminowych działań i ustosunkowania się przez przedsiębiorstwa. Już teraz obserwujemy znaczną poprawę jakości środowiska, spowodowaną ograniczeniem podróży i dojazdów do pracy. I choć fakt ten może być mało pocieszający, gdy weźmiemy pod uwagę powód tej redukcji, to jednak warto spojrzeć na to szerzej – razem jako społeczność, łącząc swoje siły możemy zdziałać naprawdę dużo.

W międzynarodową walkę z kryzysem klimatycznym powinny przede wszystkim zaangażować się firmy, których działania mają największy wpływ na środowisko. Przez zbyt długi czas przedsiębiorstwa ignorowały wpływ swoich przedsięwzięć i traktowały zrównoważony rozwój jako coś opcjonalnego. Priorytetem działań firmy jest przede wszystkim dobro jej interesariuszy, a niewątpliwie planeta, jest jednym z nich.

Wielu z nas kojarzy kwiecień – Miesiąc Ziemi – z nadejściem wiosny, przypominając o tym, jak ważna jest troska o naszą planetę i ochrona naszego naturalnego otoczenia. Ponieważ zegar zmian klimatycznych wciąż tyka, niezwykle ważne jest to, aby firmy odgrywały swoją rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości – czy to pod względem opracowywania ekologicznych produktów, wykorzystywania swoich technologii do czynienia dobra, czy też wprowadzania bardziej zrównoważonych modeli i praktyk biznesowych.

Salesforce i środowisko naturalne

W firmie Salesforce zawsze staraliśmy się wykorzystywać kulturę innowacyjności naszej firmy do tworzenia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Potwierdzeniem tego jest zobowiązanie Salesforce o odzyskaniu do 2022 roku 100% energii odnawialnej z działań firmy, a także dostarczanie swoim klientom usług chmurowych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla oraz popieranie polityki niskoemisyjnej. 

Salesforce jest kluczowym liderem biznesowym globalnej Inicjatywy sadzenia biliona drzew, akcji prowadzonej i zaplanowanej na kolejne 10 lat przez Światowe Forum Ekonomiczne w celu wsparcia wysiłków na rzecz sadzenia i ochrony drzew na całym świecie. W 2018 r. Salesforce ogłosił przywództwo w tworzeniu Step Up Declaration, sojuszu poświęconego wykorzystaniu pojawiających się technologii w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla we wszystkich sektorach gospodarki. Salesforce dostrzega jak ważną rolę ich technologia może odgrywać w działaniach na rzecz klimatu, które przyspieszą dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej na całym świecie. Na potwierdzenie tego, warto wspomnieć, że w 2019 został uruchomiony produkt  Salesforce Sustainability Cloud, do rozliczania emisji dwutlenku węgla dla firm i rządów, umożliwiający śledzenie i zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, a Marc Benioff zadeklarował, że tylko Salesforce w ciągu najbliższej dekady posadzi 100 mln drzew.

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą stać się mistrzami zrównoważonego rozwoju?

Po pierwsze, firmy powinny upewnić się, że ich cele związane ze zrównoważonym rozwojem są zgodne z długoterminowymi strategiami rozwoju oraz priorytetami finansowymi i operacyjnymi. Jeśli firma podejmuje decyzje w oparciu o wartości, może wyjaśnić, na czym polega dopasowanie wartości do zrównoważonego rozwoju. Tym sposobem jeśli firma podejmuje decyzje w oparciu o twarde dane ekonomiczne, może przedstawić uzasadnienie biznesowe. Oczywiście, organizacje różnią się pod względem wielkości i emisji dwutlenku węgla, ale wszyscy możemy nadać zrównoważonemu rozwojowi priorytety, jak każdemu innemu celowi korporacyjnemu i rozliczać się z naszych wysiłków.

Zaangażowanie w mierzenie postępów, regularne raportowanie i przejrzystość pomogą zbudować zaufanie wśród interesariuszy, a następnym krokiem może być już tylko bycie inspiracją dla innych. Dlatego właśnie co roku przygotowywany jest Stakeholder Impact Report – badanie dzięki któremu partnerzy Salesforce mogą śledzić postępy i być na bieżąco informowani o pracach na rzecz środowiska i społeczności, a także sami mogą wspierać działalność Salesforce w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Praktyki Salesforce w zakresie ładu korporacyjnego – uczciwe działanie, inwestowanie w społeczności lokalne i ochrona planety – stanowią podstawy, które umożliwiają prowadzenie działań dla dobra interesariuszy. Dzięki dbaniu o dobro wspólne i wykorzystywaniu potencjału naszych pracowników, biznes może być idealną platformą do zmian. 

Oczekiwania interesariuszy

Podobnie jak w przypadku globalnego kryzysu zdrowia wywołanego przez pandemię, nie możemy sami stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Liderzy muszą patrzeć w przyszłość w perspektywie miesięcy, lat, a nawet dziesięcioleci i już dziś aktywizować biznes do odważnych działań. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale zjednoczenie ludzi, współpraca między korporacjami, sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi to kluczowy krok w kierunku pozytywnych zmian. 

Firmy zdają sobie sprawę, że ich metody, wartości i zdolność do generowania zysków są coraz bardziej ze sobą powiązane. W oczach interesariuszy i rosnących oczekiwań młodych ludzi – przyszłych klientów, pracowników, partnerów – jeśli nie służysz interesom planety, to nie służysz również ich interesom. Miesiąc Ziemi jest więc odpowiednim momentem, aby przypomnieć sobie o ponownym nawiązaniu kontaktu z naturą i pielęgnowaniu środowiska, aby zjednoczyć siły w naszej wspólnej misji zmniejszania negatywnego wpływu na planetę.

Źródło: materiały prasowe


Udostępnij