Czym jest „dobry biznes” dla Polaków?

Polacy popierają ideę „dobrego biznesu”, chociaż kojarzy im się jednak głównie z korzyściami finansowymi, a nie jak powinna – z inspirowaniem do zmian i społecznym zaangażowaniem. Takie wnioski wynikają z raportu podsumowującego ogólnopolskie badanie świadomości „dobrego biznesu” wśród Polaków.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie marki Chivas Regal w ramach programu The Venture[i], pojęcie „dobry biznes” oznacza dla Polaków przede wszystkim przynoszenie zysku właścicielom. Wśród najważniejszych wyznaczników „dobrego biznesu” Polacy wymieniają dobrą organizację pracy (69%), dbanie o pracowników (62%) oraz innowacyjność (59%). Dla przedsiębiorców „dobry biznes” oznacza ponadto wolność od korupcji i prowadzenie uczciwej konkurencji. Natomiast dbanie o środowisko (38%), poprawa jakości życia (35%) czy zaangażowanie społeczne (34%) to cechy, które najmniej kojarzą się Polakom z „dobrym biznesem”.

„Taka opinia wynika ze standardowego podejścia do biznesu na polskim rynku. Wciąż niewiele osób patrzy dalej i dostrzega potencjał w tym, aby zbudować biznes w oparciu o potrzeby społeczne. A to właśnie stanowi fundament pod budowę sukcesu firmy” – podkreśla Marian Owerko, prezes firmy Bakalland, vice prezes Polskiej Rady Biznesu, angażujący się w realizację wielu programów edukacyjnych dla studentów oraz absolwentów szkół wyższych.

Świadomość idei biznesu zaangażowanego społecznie oraz tego, co ta idea reprezentuje, jest jeszcze niewielka. Zaangażowanie społeczne w biznesie kojarzy się najczęściej z akcjami charytatywnymi (64%) oraz aktywizacją zawodową grup wykluczonych (54%). Zdecydowanie rzadziej zaangażowanie społeczne przywodzi na myśl promocję lokalnych produktów (47%) czy wytwarzanie produktów lub usług bez szkody dla środowiska naturalnego (39%).

Wyraźnie widać, jak potrzebne są działania mające na celu uświadamianie społeczeństwu, czym tak naprawdę jest społeczne podejście do biznesu. A przecież takie spojrzenie na biznes przynosi korzyść na wielu poziomach: generuje zyski finansowe dla właściciela oraz rozwiązuje realne problemy jednostek oraz grup społecznych. „Dobry biznes” naprawdę może być siłą sprawczą wielu pozytywnych zmian na świecie.” – podkreśla Marian Owerko.

„Myślę, że przyczyną takiego stanu jest fakt, że zbyt mało mówi się o społecznej stronie biznesu. Jestem przekonany, że wywołując na ten temat dyskusję uruchomimy w przedsiębiorcach myślenie, że można konstruować biznes w taki sposób, aby był tworzony w oparciu o potrzeby otaczającej nas społeczności.” – zwraca uwagę Arkadiusz Dobosz, manager kategorii whisky w Wyborowa Pernod Ricard, dystrybutora marki Chivas Regal w Polsce.

Nastawienie do „dobrego biznesu”

Badanie pokazało również, że chociaż sama świadomość i zrozumienie „dobrego biznesu” jest stosunkowo niewielkie, nastawienie do tej idei jest bardzo pozytywne. Ponad ¾ badanych chętniej podjęłaby się pracy w firmie działającej zgodnie z zasadami „dobrego biznesu”, niż w przedsiębiorstwie nastawionym wyłącznie na zysk. Podobnie ponad ¾ ankietowanych popiera ideę, aby firmy aktywnie wspierały rozwój lokalnych społeczności, a według ponad ⅔ badanych biznes powinien być tworzony przede wszystkim w celu poprawy jakości życia oraz angażować się w rozwiazywanie problemów współczesnego świata.

Jak podkreśla Agnieszka Oleszczuk-Widawska, trenerka i mentorka środowisk startupowych, pozytywne nastawienie ankietowanych do idei dobrego biznesu potwierdza, że jest potrzeba jego tworzenia także z ukierunkowaniem na rozwiązywanie problemów współczesnego świata. W zgodzie    z ideą dobrego biznesu są również najnowsze metody konstruowania projektów oparte o wytyczne metody Lean Startup, której filozofią jest dostarczanie wartości klientowi, wszystko inne uważa za marnotrawstwo.

Perspektywy dla dobrego biznesu w Polsce

Ponad połowa ankietowanych uważa, że polskie firmy są nastawione wyłącznie na zysk. Dbanie                          o środowisko czy jakość życia mieszkańców, czyli idee związane silnie z „dobrym biznesem” są wskazywane tylko przez co trzeciego badanego. Sami przedsiębiorcy uważają, że choć na rynku polskim obecne są już firmy działające zgodnie z zasadami „dobrego biznesu”, to są one w mniejszości, a dominują przedsiębiorstwa skupione głównie na generowaniu zysków finansowych.

Optymistycznym akcentem jest dostrzeganie przez polskich przedsiębiorców potencjału, jaki tkwi w idei „dobrego biznesu”. Badanie pokazało, że aż 2 na 3 przedsiębiorców widzi korzyść z wdrażania jego zasad do własnej działalności, chociaż upatrują w tym korzyść w postaci poprawy wizerunku firmy czy zwiększenia szansy na uzyskanie dofinansowania z UE lub od Państwa.

Badania podkreślają, że istnieje ogromna potrzeba edukacji przedsiębiorców w kierunku łączenia idei „dobrego biznesu” z zarządzaniem finansowym firmy. „Tak naprawdę działania skupione na zaangażowaniu społecznym i podnoszeniu jakości życia zdecydowanie mogą iść w parze z generowaniem zysku dla firmy, nie tylko wizerunkowego, ale finansowego. Inicjatywy takie budują skalę oraz zwiększają zasięg, co w końcowym efekcie również przekłada się na słupki przychodów” – przekonuje Agnieszka Oleszczuk-Widawska

Co utrudnia rozwój „dobrego biznesu”?

W trakcie badania zapytano również przedsiębiorców, co może być barierą dla rozwoju „dobrego biznesu” w Polsce. Według nich największym utrudnieniem w rozwoju własnej działalności są skomplikowane przepisy i bariery prawne (58%), ale też obawa przed mniejszym zyskiem (36%) oraz po prostu brak doświadczenia przedsiębiorców w tym zakresie (36%).

Z wieloma takimi wyzwaniami musiał się zmierzyć Michał Żebrowski, znany aktor                                           i przedsiębiorca. „Założenie teatru okazało się długim i żmudnym procesem. Musieliśmy zmierzyć się z wieloma problemami formalnymi. Ale chęć przekucia pasji w działalność biznesową i wielkie marzenia stanowiły ważną siłę napędową” – wspomina aktor. „Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że szlachetne podejście do biznesu oraz traktowanie działalności biznesowej jako okazji do robienia czegoś dobrego dla innych zawsze procentuje. Oczywiście każda idea potrzebuje czasu na zaistnienie i zbudowanie marki, co dopiero w dalszej perspektywie przekłada się na korzyści finansowe” – przekonuje Michał Żebrowski.

Dla wielu młodych przedsiębiorców olbrzymim wyzwaniem jest znalezienie funduszy na rozpoczęcie działalności (34%) oraz odpowiednich wzorców i sprawdzonych modeli biznesowych (26%). To właśnie do nich adresowany jest program The Venture, który właśnie rusza w Polsce. Jest to szansa dla społecznych przedsiębiorców na zdobycie pieniędzy, które umożliwią start oraz rozwój firmy. W polskiej edycji konkursu można walczyć o pulę wartości 80 000 PLN, a finalista wejdzie do etapu globalnego konkursu, w którym wygrać może aż milion dolarów. Uczestnicy programu na każdym etapie mogą także liczyć na wsparcie mentorskie partnerów The Venture – przedstawicieli świata biznesu, którym udało się osiągnąć sukces. Dla młodych firm jest to także nieoceniona okazja do promocji ich pomysłów w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na temat programu The Venture znajduje się na stronie: www.theventure.com

[i] Badanie „Dobry biznes w Polsce” zrealizowane w dniach 2-4.10.2015 metoda CAWI przez SW Research, n=1042, wywiady z osobami w wieku 18+, w tym 105 wywiadów z przedsiębiorcami, na zlecenie marki Chivas Regal w ramach programu The Venture.


Udostępnij