Stawianie sobie celów oraz ich realizacja powinny być kluczowym działaniem każdego człowieka. Z badań przeprowadzonych przez University of Scranton wynika, iż osiągane są one jedynie przez około 8% ludzi. Jednocześnie oznacza to, że aż 92% robi coś źle i nie jest w stanie wytrwać w postanowieniach, odpowiednio motywując się do ich realizacji.

W 1953 roku na uniwersytecie w Yale przeprowadzono ankietę, w której zapytano absolwentów czy mają jasno określony plan na dalsze życie. Zaledwie 3% spośród zapytanych odpowiedziało, że mają sprecyzowane i co bardzo ważne spisane cele. Dodatkowo 13% miało plany, lecz nie były one spisane, natomiast aż 84% nie miało żadnych celów. Po 20 latach ponownie skontaktowano się z badanymi osobami. Stwierdzono, że ci, których cele były jasno sprecyzowane i odpowiednio zapisane osiągnęli je. Artykuł przybliży 8 prostych nawyków, które należy w sobie wyrobić, aby urzeczywistnić dotychczasowe krótko- i długoterminowe cele oraz plany.

1. WYZNACZ CEL I ZAPISZ GO NA KARTCE

Krok ten jest pewnego rodzaju umową, którą podpisujesz sam ze sobą. Ważne, aby w miarę możliwości mieć ową notatkę stale przed oczami, czytać ją wielokrotnie każdego dnia i nie zapominać o dążeniu do realizacji spisanego planu.

2. SFORMUŁUJ SWÓJ CEL WEDŁUG ZASADY SMART

Zasada SMART jest metodą wykorzystywaną w definiowaniu celów w projekcie, dzięki czemu wzrasta szansa na ich osiągnięcie, jednak może mieć ona swoje zastosowanie również w życiu codziennym. Według niej powinny być one: skoncentrowane, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone w czasie.

Tylko poprawnie sformułowana informacja będzie dobrze odebrana przez ludzki mózg, który automatycznie dąży do tego co sobie założymy pod warunkiem, że dostanie jasno nakreślony plan, według którego ma postępować. Informacje typu „chcę schudnąć, chcę być zdrowy, szczęśliwy” nie będą dostarczać konkretnych impulsów do działania z racji tego, że nie są odpowiednio sformułowane.

Każdy cel powinien być rozbity na mniejsze elementy, wśród których zdefiniowany będzie między innymi czas, który dajemy sobie na jego osiągnięcie oraz działania jakie podejmiemy
w związku z jego realizacją. Im bardziej konkretny cel, tym lepiej, ponieważ łatwiej o jego wizualizację.

3. NIE NARZUCAJ SOBIE ZBYT WIELU CELÓW NA RAZ

Wiele osób pragnie z dnia na dzień zmienić swoje wszystkie przyzwyczajenia i tym samym odwrócić życie o 180 stopni. Prawdopodobnie jest to powód ich szybkiej porażki, gdyż nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian z dnia na dzień. Rekomenduje się skupienie na 2-3 celach jednocześnie, aby efektywnie nimi zarządzać.

4. KIERUJ SIĘ PASJĄ

Kierowanie się pasją w osiąganiu celów zwiększy szanse na ich osiągnięcie. Będzie ona dodatkowym bodźcem do działania. W razie braku dostatecznej motywacji, rekomendowaną praktyką jest wzięcie kartki papieru i opisanie osoby, którą się staniesz, gdy osiągniesz swój cel. Wiara we własne siły połączona z uporem i ambicją to najlepsza droga do sukcesu.

 5. BĄDŹ KONSEKWENTNY

Staraj się każdego dnia wykonywać małe zadania, które przybliżą Cię do osiągnięcia celu. Zmiany nigdy nie są łatwe, wymagają ogromnej motywacji i wyjścia ze swojej strefy komfortu. Tworzenie nawyku trwa około 21 dni, więc należy znaleźć odpowiednie motywatory, dzięki którym uda się przetrwać początkowe dni słabości. Największą cechą osób osiągających sukces jest to, że nigdy się nie poddają.

 6. NIE MÓW NIKOMU O SWOIM CELU

Ludzie, z którymi podzielisz się swoim celem zaczną Cię chwalić za ambicję, motywację i wiele innych rzeczy. Twój mózg odbierze te bodźce jako fałszywy sygnał ukończenia zadania. Ponadto wykorzystasz całą energię na opowiadanie ludziom o swoich planach, zamiast wcielać je w życie. Osoby dzielące się swoimi celami rzadziej je osiągają. Jeżeli jednak nie potrafisz samodzielnie wytrwać w postanowieniach, znajdź osobę, która chciałaby osiągnąć je razem z Tobą. Dzięki temu będziecie się wzajemnie motywować i pilnować.

7. BĄDŹ ZARADNY – KORZYSTAJ Z WIEDZY INNYCH LUDZI

Ciężko jest dojść do wszystkiego samemu i o własnych siłach. Znajdź mentora, który wcześniej osiągnął to do czego teraz dążysz. Przestudiuj jego przypadek i wyciągnij z niego jak najwięcej – zmniejszy to szanse na porażkę. W dzisiejszych czasach nie trzeba uczyć się na własnych błędach, można wyciągać wnioski z cudzych. Nie oznacza to, że wcale ich nie popełnisz, lecz jeżeli odpowiednio je wykorzystasz będą one cenną wskazówką. Możesz skrócić swoją drogę prób i błędów używając gotowych strategii.

8. BĄDŹ SKUPIONY NA CELU

Jest to bardzo istotny punkt, ponieważ ludzie sukcesu są całkowicie skupieni na swoim celu. Poświęcają mu dużo czasu i energii, aby na sam koniec być dumnym z tego co osiągnęli. Należy być zaangażowanym i skupionym na osiągnięciu tego co wcześniej zostało zaplanowane. Nie demotywuj się opiniami innych i staraj się nie demotywować. Pamiętaj, że warto wytrwać do końca, aby nie mieć poczucia straconego czasu, który w XXI wieku jest często cenniejszy, niż pieniądze.

Wdrażanie w życie wyżej opisanych reguł może stanowić solidną podstawę podczas realizacji postawionych sobie celów. Niezmiernie ważne jest zaangażowanie, motywacja i niepoddawanie się. Jasno określ swoje postanowienia, spisz je na kartce i konsekwentnie realizuj. Zacznij działać jak najszybciej, aby znaleźć się wśród 8% ludzi, którzy osiągają postawione sobie cele.

 Autor: Joanna Krokowska – business consultant ConQuest Consulting

cele | wyznaczenie celów

Czytaj także