W dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu udział wzięła rekordowa liczba firm. Do badania przystąpiło 113 organizacji, zatrudniających łącznie ok. 60 tysięcy pracowników. Wśród nich 43 firmy zdecydowały się na udział w badaniu po raz pierwszy. Dla ósemki debiutantów ta decyzja zaowocowała miejscem na Liście Najlepszych Miejsc Pracy. Pozostałych 17 laureatów to firmy, które już gościły na Liście w poprzednich edycjach, ale nie ustają w staraniach, aby tworzyć w swoich organizacjach środowisko pracy bazujące na szacunku i wzajemnym zaufaniu. „Z punktu widzenia lidera zaufanie jest decyzją o podjęciu konkretnego ryzyka w relacjach ze współpracownikami. Najlepsi z najlepszych z sukcesem podejmują to ryzyko, bo ich organizacje rządzą się przekonaniami, wartościami i zasadami, które są zapisane w DNA firmy i od których nie ma odstępstw.” – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit© w Great Place to Work® w Polsce.

Nazwa organizacji Branża
Kategoria firm zatrudniających poniżej 500 osób
1 Mercedes-Benz Bank Usługi finansowe
2 Brown-Forman Polska Handel detaliczny
3 Trans.eu Group SA Telekomunikacja
4 Cadence Design Systems Usługi przemysłowe
5 Hitachi Capital Polska Usługi CFM
6 Hitachi Vantara (Polska) Sp. z o.o. Usługi profesjonalne
7 GROHE Poland Usługi profesjonalne
8 Smith & Nephew Sp. z o.o. Ochrona zdrowia
9 Apotex Polska Biotechnologia i farmaceutyki
10 3M Poland Handel detaliczny
11 VFS Usługi Finansowe Polska Usługi finansowe
12 Groupon Sp. z o.o. Handel detaliczny
Kategoria firm zatrudniających powyżej 500 osób
1 Cisco Poland Technologie informatyczne
2 Objectivity Technologie informatyczne
3 Microsoft Sp. z o.o. Technologie informatyczne
4 Akamai Technologies Technologie informatyczne
5 Sii Polska Technologie informatyczne
6 Motorola Solutions Systems Polska Technologie informatyczne
7 3M Service Center EMEA Usługi profesjonalne
8 Grupa IKEA w Polsce Handel detaliczny
9 EY (Ernst & Young) Usługi profesjonalne
10 Dell Products (Poland) Produkcja – elektronika
11 Shell Polska Usługi profesjonalne / Produkcja i sprzedaż paliw
12 DOZ S.A. Handel detaliczny
13 Link4 TU S.A. Usługi finansowe

 

Na tegorocznej Liście na szczególną uwagę zasługuje wciąż niezwykle silna pozycja branży IT: w kategorii firm dużych 6 pierwszych miejsc należy do organizacji z tego sektora. W całym zestawieniu licznie reprezentowana jest także branża usług profesjonalnych oraz firm działających w sektorze handlu detalicznego (po 5 firm).

Z analizy wyników ankiety pracowniczej, które w standardzie badawczym Great Place to Work® wpływają w 2/3 na finalną ocenę firmy, ale także z danych ogólnopolskiego sondażu, wynika, że dla pozytywnej oceny miejsca pracy kluczowe znaczenie mają następujące aspekty: przeświadczenie, że firma prowadzona jest w etyczny i uczciwy sposób, poczucie, że kierownictwo dostrzega w pracowniku człowieka i że każdy jest traktowany jako pełnoprawny członek zespołu, bez względu na zajmowane stanowisko. Podczas gdy w firmach reprezentujących średnią krajową pozytywne oceny w kluczowych aspektach kształtowały się na poziomie od 49% do 55%, to w przypadku laureatów Listy Najlepszych Miejsc Pracy odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił 80% i więcej. „To porównanie pokazuje, że naszym laureatom udaje się trafiać w niekoniecznie oczywiste oczekiwania pracowników. Co więcej, takich oczekiwań nie da się spełniać prostym ruchem, jakąś powierzchowną ‘regulacją’ czy pustosłowiem. Taką fasadę pracownicy potrafiliby bardzo szybko zdemaskować. O skuteczności laureatów w trafianiu do serc pracowników niech świadczy fakt, że średnio 81% osób zatrudnionych w nagrodzonych w tym roku firmach jest gotowych potwierdzić, że ich firmy to ‘wspaniałe miejsca pracy’. Dla porównania, tylko 46% osób zapytanych przez nas w odrębnym ogólnopolskim sondażu potwierdziło, że ich firmy są ‘wspaniałe’.” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce.

Podczas jubileuszowej Gali „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2018” wręczone zostały także dodatkowe wyróżnienia. 3 firmy (w kolejności alfabetycznej): Akamai Technologies, Objectivity oraz Sii Polska otrzymały tytuł „Najlepszego Miejsca Pracy dla Millenialsów”. Od przyszłego roku Great Place to Work® w Polsce planuje wprowadzić osobny ranking promujący miejsca pracy szczególnie przyjazne dla pracowników z pokolenia Y, czyli dla młodych ludzi urodzonych po 1980 roku.

Kolejnym specjalnym wyróżnieniem był tytuł Rzecznika Standardu Etyki, które otrzymały 22 firmy spośród tegorocznych laureatów (były to firmy, które na etapie badania zadeklarowały chęć ubiegania się o to dodatkowe wyróżnienie). Tytuł Rzecznika Standardu Etyki jest przyznawany przez Partnera Strategicznego Gali Great Place to Work® – Global Compact Network Poland, tym firmom, które chcą nie tylko rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami, ale także budować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o transparentne zasady biznesowe, wiarygodność i wzajemną odpowiedzialność. Tym samym 22 tegorocznych laureatów konkursu Great Place to Work® dołączyło do elitarnej grupy firm, które spełniają Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ.

Czytaj także