Katowice kolebką kobiecego biznesu! Wieczór Biznesowy z Lady Business Club

Wydarzenie to stanowi cykl prestiżowych wieczorów z udziałem wyselekcjonowanej grupy Kobiet Biznesu organizowanych w Warszawie, Trójmieście, Katowicach.
Lady Business Club zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, w trakcie którego zaproszone Panie, właścicielki firm, usłyszą inspirujące pytania dotyczące trzech poziomów rozwoju, które dopiero w połączeniu prowadzą do harmonijnego i świadomego stylu życia.

czytaj więcej >>

Cudowna Kobieta Biznesu

Lady Business Club zaprasza do udziału w Wieczorze Biznesowym z cyklu Biznes & Sport, w trakcie którego będziemy rozmawiać o CUDownej kobiecie biznesu. Ciało, Umysł, Duch – trzy poziomy rozwoju osobistego, które w połączeniu prowadzą do harmonijnego i świadomego stylu życia.

czytaj więcej >>

Śniadanie Biznesowe – Czy savoir vivre określa Twój styl w biznesie?

Savoir vivre to, według dyplomaty i wykładowcy etykiety Edwarda Pietkiewicza, przestrzeganie prawa, norm moralnych, zasad współżycia społecznego, zasad estetyki oraz wysoki poziom kultury humanistycznej, czyli znajomość literatury, historii, sztuki, udział w życiu kulturalnym – lektura wartościowych książek, słuchanie muzyki poważnej, oglądanie wystaw malarskich, przedstawień teatralnych. To również umiejętność opanowania niechęci i uprzedzeń, nie ujawnianie złego humoru oraz takie cechy jak dyskrecja, umiejętność słuchania, punktualność, słowność, skromność i uprzejmość.

czytaj więcej >>
1