Biznes

Wiedza Społeczno-środowiskowy zwrot przedsiębiorców

Społeczno-środowiskowy zwrot przedsiębiorców

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz rosnącą świadomością społeczną, przedsiębiorcy znajdują się w epoce nowych wymogów, które nakładają unijne regulacje dotyczące społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Nowe standardy, rozpoczynające się od dużych przedsiębiorstw i obejmujące perspektywę czasu także małe i średnie spółki, zobowiązują do podejmowania działań wspierających cele społeczne i środowiskowe. Choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami, otwiera jednocześnie drzwi do nowych możliwości i korzyści dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej
Relacje w biznesie Ramy organizacyjne DEI. Element sukcesu nowoczesnej organizacji

Ramy organizacyjne DEI. Element sukcesu nowoczesnej organizacji

Współczesne korporacje są coraz bardziej świadome wagi różnorodności, równości i kultury włączania w miejscu pracy. DEI, czyli skrót od diversity, equity i inclusion, odnosi się do praktyk zapewniających jednakowe traktowanie zatrudnionych niezależnie od różnic kulturowych, etnicznych i społecznych. Adaptacja ram DEI do strategii firmy sprzyja tworzeniu bardziej przekrojowego demograficznie środowiska pracy. To zwiększona tolerancja i przyczynek do poprawy efektywności, kreatywności i innowacyjności. Inicjatywy z tego obszaru są obecnie powszechnym już elementem polityki przedsiębiorstw, którym zależy na sukcesie rynkowym i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Czytaj więcej
Wiedza Mężczyźni w nadchodzącym roku będą szukać pracy elastycznej i samodzielnej, a kobiety wysokich zarobków. Nowe dane Jobbli

Mężczyźni w nadchodzącym roku będą szukać pracy elastycznej i samodzielnej, a kobiety wysokich zarobków. Nowe dane Jobbli

Nadchodzący nowy rok dla wielu stanowi motywację do zmiany pracy. Kobiety przy wyborze nowego pracodawcy znacznie większą wagę niż mężczyźni przykładają do kultury People first, stawiającej na pierwszym miejscu pracowników, jak wynika z danych zebranych przez Jobbli. Jednocześnie niemal 90 proc. kobiet i ponad 70 proc. mężczyzn deklaruje, że liczy się dla nich to, by zakres działania potencjalnego pracodawcy zgadzał się z ich wartościami. Z wiekiem przy szukaniu pracy spada znaczenie wysokości wynagrodzeń na rzecz ich transparentności. Polska platforma doradztwa zawodowego Jobbli uruchamia dostęp do ponad stu kursów, przydatnych przy szukaniu zatrudnienia w najpopularniejszych zawodach.

Czytaj więcej
Finanse i Prawo Firmom z sektora finansowego coraz bardziej zależy na kobietach.  Ale luka płacowa wciąż jest obecna. – Wyniki IV edycji badania „Kobiety w Finansach”

Firmom z sektora finansowego coraz bardziej zależy na kobietach. Ale luka płacowa wciąż jest obecna. – Wyniki IV edycji badania „Kobiety w Finansach”

Według Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 4,5 proc. W sektorze prywatnym stanowi 12,9 proc., podczas gdy w sektorze publicznym tylko 2,3 proc. Sektor finansowy również należy do branż, w których kobiety wciąż zarabiają mniej od mężczyzn. W 4. edycji badania „Kobiety w Finansach” przeprowadzonego przez Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) tylko 45 proc. respondentów wskazało, że pracodawcy zapewniają równość wynagrodzeń na tych samych stanowiskach bez względu na płeć.

Czytaj więcej
Relacje w biznesie Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy.

Czytaj więcej
Wiedza Praca dla wszystkich – IRC zachęca pracodawców do tworzenia inkluzywnego społeczeństwa poprzez aktywizację zawodową osób z Ukrainy

Praca dla wszystkich – IRC zachęca pracodawców do tworzenia inkluzywnego społeczeństwa poprzez aktywizację zawodową osób z Ukrainy

Ponad półtora roku od eskalacji wojny w Ukrainie, która doprowadziła do zmian na polskim rynku pracy, International Rescue Committee w Polsce (IRC) rozpoczyna kampanię „Praca dla wszystkich”. Kampania skierowana jest do polskich przedsiębiorców, aby zachęcić ich do wsparcia integracji Ukrainek i Ukraińców na polskim rynku pracy. Główny postulat kampanii nawołuje do wspólnej odpowiedzialności za tworzenie inkluzywnego i różnorodnego społeczeństwa.

Czytaj więcej