Fundacja Dobry Duszek: Małgorzata Patynowska

Fundacja Dobry Duszek niesie pokarm dzieciom w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń. Z tym przesłaniem wychodzimy marzeniom, naprzeciw bo Nasz Dobry Duszek Kocha Wszystkie Dzieci. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.

LOGO-Dobry-duszek-130x160

Działania na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci oraz młodzieży rozpoczęliśmy w 2003 roku jako oddział warszawskiej Fundacji „Pożywienie Darem Serca”. W roku szkolnym 2003/2004 posiłki dostarczaliśmy własnym transportem dla 60-ciorga dzieci, 20 szt. do  PSP nr 19 ul. Energetyków 10, 40szt. do PSP Lesiów  razem przekazaliśmy 9000 szt. Gorące posiłki przygotowaliśmy w kuchni w domu […]

Misja

Fundacja Dobry Duszek niesie pokarm dzieciom w darze poprzez pełny brzuszek do spełnienia marzeń. Z tym przesłaniem wychodzimy marzeniom, naprzeciw bo Nasz Dobry Duszek Kocha Wszystkie Dzieci. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.

Statut

Celem Fundacji jest:  Rozwiązywanie problemu niedożywienia Działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.   Działalność Fundacji jest realizowana głównie poprzez:   Bezpłatne wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży. Szkolenia, […]

O nas

Założycielka Fundacji  Małgorzata Patynowska

„Jesteśmy tutaj nie po to, by wyciągnąć z życia co się da, ale żeby dodać do niego to, co możemy.”     (William Osler)

Kontakt: www.fundacjadobryduszek.pl