Krystyna Stawecka – autorka opracowań naukowych z dziedziny sztuki i teologii ikony. Doświadczona realizatorka wielu projektów z zakresu konserwacji ikon, wystawiennictwa i zakupu dzieł sztuki do kolekcji muzealnej.krystyna stawecka

Twórca renomowanego Muzeum Ikon w Supraślu. Autorka scenariusza wystawy stałej tegoż muzeum. Inicjatorka budowy kolekcji ikon współczesnych w Muzeum Ikon w Supraślu. Krystyna Stawecka jest pomysłodawcą i realizatorką Międzynarodowego Konkursu Ikonograficznego „Nowa Epifania Piękna”

Zainteresowania

Rozwój osobisty, sztuka, szeroko rozumiana kultura.

Art of the Icon

art of the icon - galeria ikon współczenychArt of the Icon to galeria internetowa zajmująca się nowym zjawiskiem w kulturze Europy zachodniej XXI w., jakim jest ikona współczesna.

Zajmuje się sprzedażą ikon współczesnych oraz promocją tej twórczości w Polsce i za granicą. Także organizacją wystaw, spotkań autorskich. Prowadzi działalnością wydawniczą (katalogi wystaw, albumy, opracowania, reprodukcje). Aktualnie z galerią współpracują artyści z Polski i Ukrainy.

Firma jest ukierunkowana na odbiorcę szukającego z jednej strony tradycyjnej ikonografii, z drugiej zaś oryginalnych rozwiązań malarskich, inwencji twórczej, materializującej zjawiska duchowe za pomocą sztuki.

Kontakt: www.artoftheicon.pl

Poznaj również

Karolina Osowska

Karolina Osowska

Katarzyna Polkowska

Katarzyna Polkowska

Marzena Ramotowska

Marzena Ramotowska

Dorota Rycharska

Dorota Rycharska

Marta Kuszakiewicz

Marta Kuszakiewicz

Małgorzata Bujak

Małgorzata Bujak

Monika Brzózka

Monika Brzózka

Sonia Barczyk - Gołda

Sonia Barczyk - Gołda